Akordeon w kanadyjskiej muzyce kameralnej

33,00 zł
0

Inspiracje, stylistyka i interpretacja na podstawie wybranych przykładów

(książka + CD i DVD)

Nieustanny rozwój artystyczny jest cechą i przywilejem artysty – muzyka. Każdy etap tego rozwoju prowadzi do pewnych konkluzji, a kolejne szczeble edukacji pozwalają zweryfikować subiektywny obraz muzycznego świata. Studia, współpraca z innymi muzykami, oczekiwania publiczności oraz praktyka wykonawcza utwierdziły mnie w przekonaniu, że muzyka kameralna stanowi najciekawszą formę muzycznej wypowiedzi. Już na etapie studiów i przygotowywania pracy magisterskiej dostrzegałem jej unikatowość: kameralistyka konfrontuje w czasie prezentacji utworu intencje kompozytora i wykonawców z oczekiwaniami publiczności, ukazując jednocześnie interakcje pomiędzy muzykami i ich wciąż dostrzegalny w kameralnych składach indywidualizm.

Lata rozwoju oryginalnej literatury akordeonowej ukazują stale rosnące zainteresowanie tym instrumentem. Wielu światowej sławy kompozytorów zwróciło się ku niemu w swej twórczości. Akordeon z całym swoim potencjałem kolorystycznym, specyficznymi możliwościami artykulacyjnymi unikalnymi tylko dla niego, a także dzięki zaangażowaniu wielu zawodowych muzyków – akordeonistów, stał się chętnie wybieranym przez kompozytorów medium wykonawczym. Perfekcyjnie odpowiada potrzebom muzyki współczesnej, sprawdzając się w muzyce kameralnej zarówno w składach homogenicznych, jak i w zestawieniu z innymi instrumentami, muzyką elektroniczną, live electronics oraz najnowszymi osiągnięciami sztuk audiowizualnych.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Szymon Piguła

ISBN   978-83-8183-018-8
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  222
Rok wydania 2019

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka kanadyjskiej literatury akordeonowej

1.1. Początki akordeonistyki w Kanadzie

1.2. Rola instytucji kultury w rozwoju literatury akordeonowej

1.3. Opis solowej i kameralnej literatury akordeonowej

Rozdział 2. Joseph Petric. Inspirator i wykonawca

2.1. Biografia artysty

2.2. Rola Josepha Petrica w inicjowaniu twórczości akordeonowej

Rozdział 3. Inspiracje, stylistyka i interpretacja wybranych kompozycji

3.1. Boyd McDonald – Overture

3.2. Andrew Paul MacDonald – Primavera (after Botticelli)

3.3. Larry Lake – Sticherarion

3.4. Bob Pritchard – Breathe on me

Zakończenie

Bibliografia

Źródła internetowe

Wydawnictwa nutowe

Indeks

Streszczenie

Abstract

Aneks

Załącznik 1. Spis dostępnej kanadyjskiej literatury akordeonowej

Załącznik 2. Fragment z wywiadu z Malcolmem Forsythem, autorem

Koncertu na akordeon i orkiestrę, skrypt

Załącznik 3. Joseph Petric – korespondencja prywatna

Załącznik 4. Boyd McDonald – korespondencja prywatna

Załącznik 5. Andrew Paul MacDonald, Primavera (after Botticelli),

Lennoxville 2006. Program note

Załącznik 6. Peter Lutek – korespondencja prywatna

Załącznik 7. Bob Pritchard, Breathe on me, Vancouver 2004.

Program note

Załącznik 8. Bob Pritchard – korespondencja prywatna