Chorągiew Maryi. Miesięcznik wydawany w latach 1904-1939

24,00 zł
0

To obszerna monografia głośnego swego czasu religijnego czasopisma „Chorągiew Maryi”, miesięcznika wydawanego w latach 1904–1939 w Tuchowie (diecezja tarnowska). Czasopismo to, poza wzmiankami o istnieniu w piśmiennictwie o działalności zgromadzenia redemptorystów oraz dwoma informacjami bibliograficznymi (Spis tytułów prasy polskiej 1865–1918 A. Garlickiej i Bibliografia katolickich czasopism religijnych 1863–1918 Z. Zielińskiego), doczekało się jedynie kilkuwersowej notatki w Encyklopedii katolickiej (1973, t. 3, s. 231). Był to „organ Sanktuarium maryjnego redemptorystów” (1904–1925) oraz „Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy” (1926–1939).

Autor w kilku rozdziałach przedstawił powstanie i warunki rozwoju czasopisma, jego dzieje, redaktorów i współpracowników, zwrócił uwagę na rozpowszechnianie i czytelników pisma, a przede wszystkim zajął się analizą zawartości tematycznej periodyku według opracowanego przez siebie klucza kategoryzującego, wzbogacając ją analizą edytorską.

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki

Kategoria:

Autor: Kamil Wszołek

ISBN   978-83-7164-615-7
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  92
Rok wydania  2010

Przedmowa

Wstęp

 

POWSTANIE CZASOPISMA I JEGO DZIEJE

Przyczyny powstania miesięcznika „Chorągiew Maryi”

Okres 1904–1925

Okres 1926–1939

 

RE DAKCJA I WYDAWCA

Redaktorzy, współpracownicy redakcji i autorzy

Imprimatur, druk, prenumerata, czytelnictwo

Korespondencja z redakcją

 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZAWART OŚCI

Opis formalny czasopisma

Gatunki wypowiedzi dziennikarskiej

Analiza tematyczna – wyniki badań

Analiza edytorska

 

Indeks osobowy

Zakończenie

Bibliografia

Summary