Czarodziejska góra w literaturze polskiej

33,00 zł
0

Ślady/interpretacje/nawiązania

 

Niniejsza książka stanowi swego rodzaju intertekstualną mapę

nawiązań do Czarodziejskiej góry w literaturze polskiej. Jej

zakres tematyczny obejmuje szeroką problematykę sytuującą

powieść Manna m.in. w kontekście literatury Holocaustu, prozy

postmodernistycznej, a także odczytań podejmujących dyskusję

nad współczesnością w świetle ważnych dla Polski doświadczeń.

W książce zrekonstruowany został unikalny międzytekstowy dialog,

a także proces przenikania niemieckiego arcydzieła na grunt literatury

polskiej potwierdzający niezaprzeczalną bliskość dwóch sąsiadujących

ze sobą obszarów kulturowych: polskiego oraz niemieckiego.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Katarzyna Bałżewska

ISBN   978-83-7164-958-5
Wymiary  145x230 mm
Liczba stron  342
Rok wydania  2017

Wprowadzenie

Przestrzenie badań porównawczych – rzut historyczny

Poza wymiar komparatystyczny. Analiza tekstu w perspektywie funkcjonalnego i twórczego wykorzystania zaplecza teoretycznego

Kilka uwag o stanie badań nad recepcją Czarodziejskiej góry

 

Rozdział I

Czarny wariant „Bildung”

O relacjach pomiędzy Czarodziejską górą Tomasza Manna a Szpitalem Przemienienia Stanisława Lema

Idea „Bildung” w Szpitalu Przemienienia

Szpital Przemienienia: powieść–­świadectwo

 

Rozdział II

Tradycja i nowoczesność w powieści Pawła Huellego Castorp

Uniwersum mieszczańskich ideałów. Szczeliny i pęknięcia

Na (post)kolonialnych rozdrożach

Konfrontacja dwóch światów. Opozycja Wschód–Zachód w perspektywie mitu i stereotypu

Uwagi końcowe

 

Rozdział III

Czarodziejska góra, ironia i postmodernistyczne tropy w powieści Jurka Zielonki Tadzio

Fikcja na usługach ironii. Ironia w Czarodziejskiej górze, ironia w Tadziu

Gramatyka intertekstualnych odwróceń

 

Rozdział IV

„To była powieść mojej młodości”. Czesław Miłosz wobec Czarodziejskiej góry

Poeta powieściopisarzem. Czarodziejska góra jako lustro poetyckiej biografii

Czarodziejska góra Miłosza

 

Rozdział V

W kręgu narracji sanatoryjnych

W Szwajcarii

Ramy sanatoryjnej egzystencji

Podsumowanie

 

Rozdział VI

Próba przekroju

W prozie i w poezji. Czarodziejska góra w dwudziestoleciu międzywojennym

Iwaszkiewicz: Brzezina

Jerzy Liebert i Czarodziejska góra

Reinterpretacje powojenne i współczesne

Marian Promiński: Sezon w Górach Jowiszowych

Józef Łoziński: Statek na Hel

Wilhelm Dichter: Szkoła bezbożników

Antoni Libera: Madame

Jerzy Pilch wobec Czarodziejskiej góry

Jerzy Łukosz: Tomasz Mann