Elektryfikacja górnictwa. Zarys historyczny

50,00 zł
0

W bogato ilustrowanym wydaniu poruszono zagadnienia związane z elektryfikacją górnictwa, w tym między innymi:

historia i rozwój elektryfikacji górnictwa

elektryfikacja robót wydobywczych i przygotowawczych

elektryfikacja maszyn urabiających

oświetlenie i odwadnianie kopalń

urządzenia teletechniczne w górnictwie

 

Książkę uzupełnia rozdział poświęcony zapleczu naukowemu elektryfikacji górnictwa oraz kalendarium.

 

Od Redakcji

 

 

 

 

Kategoria:

Autor: Stefan Gierlotka

ISBN   978-83-7164-887-8 
Wymiary  205x280 mm 
Liczba stron  200 
Rok wydania  2016 
Oprawa twarda z obwolutą (wydanie albumowe)

Wstęp

Rozwój górnictwa na Śląsku

Początki elektryfikacji górnictwa

Rozwój elektryfikacji po 1945 roku

Kopalniane urządzenia rozdzielcze średniego napięcia

Zasilanie zakładów górniczych energią elektryczną

Rozdzielnie dołowe 6 kV

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach dołowych 6 kV

Urządzenia budowy przeciwwybuchowej w górnictwie

Elektryfikacja robót przygotowawczych i wydobywczych

Specyficzne warunki elektryfikacji podziemi kopalń

Elektryfikacja kopalń o szczególnym zagrożeniu metanowym

Wprowadzanie średniego napięcia do zasilania maszyn górniczych

Stacje transformatorowe dla górnictwa

Zabezpieczenia upływowe w dołowej sieci niskiego napięcia

Kopalniana aparatura łączeniowa budowy przeciwwybuchowej

Silniki elektryczne do maszyn górniczych

Kable górnicze

Górnicze przewody oponowe

Naprawy oraz łączenie kabli i przewodów

Elektryfikacja maszyn urabiających

Wiertarki do robót górniczych

Elektryczne zapalarki strzałowe

Wrębiarki

Kombajny chodnikowe

Kombajny ścianowe

Strugi węglowe

Odstawa urobku

Przenośniki wstrząsowe

Przenośniki zgrzebłowe

Przenośniki taśmowe

Układy automatyzacji pracy ciągu przenośników

Oświetlenie w kopalniach

Lampy płomienne

Osobiste lampy elektryczne górników

Oświetlenie wyrobisk podziemnych

Odwadnianie kopalń

Wentylatory głównego przewietrzania

Trakcja kopalniana

Przewóz dołowy poprzedzający elektryczność

Elektryczne lokomotywy przewodowe

Elektryczne lokomotywy akumulatorowe

Zasilanie sieci trakcji przewodowej

Urządzenia łączności radiowej w przewozie z przewodową trakcją elektryczną

Maszyny wyciągowe

Pierwsze wyciągi szybowe

Elektryczne maszyny wyciągowe

Sygnalizacja szybowa

Urządzenia teletechniczne w górnictwie

Łączność kopalniana

Urządzenia dyspozytorskie

Metanometria automatyczna

Stacje sejsmiczne w kopalniach

Wypadki elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa w górnictwie

Zaplecze naukowe elektryfikacji górnictwa

Ośrodki naukowe

Zasłużeni dla elektryfikacji górnictwa

Kalendarium elektryfikacji górnictwa

Wydobycie węgla kamiennego i bezpieczeństwo pracy w Polsce od 1945 roku

Absolwenci Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Literatura