Historia górnictwa (wydanie 2)

85,00 zł
0

Technika/mechanizacja/elektryfikacja

Wielobarwny, bogato ilustrowany, w twardej oprawie z obwolutą, ponad dwustustronicowy album napisany przez górnika, ratownika górniczego, długoletniego członka dozoru górniczego kopalni „Wujek” w Katowicach, autora ponad 200 artykułów naukowych i popularyzatorskich z zakresu elektrotechniki górniczej, historii, górnictwa i innych dziedzin związanych z przemysłem wydobywczym.

W albumie zamieszczono ponad 200 barwnych ilustracji dokumentujących bogatą historię przemysłu wydobywczego węgla, rud i innych kopalin, kompetentne opisy zagadnień związanych z: historią mechanizacji robót górniczych, odwadnianiem kopalń, transportem szybowym, przewozem w podziemiach, elektryfikacją górnictwa, ratownictwem górniczym, szkolnictwem zawodowym i wieloma innymi problemami technologicznymi. Książka zawiera także wiele informacji dotyczących współczesnej sytuacji górnictwa i nieznanych ciekawostek, które niewątpliwie zainteresują nie tylko górników, ale także i inne grupy zawodowe związane z przemysłem wydobywczym, produkcją energii, transportem, kolejnictwem, itp.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Stefan Gierlotka

ISBN   978-83-7164-953-0
Wymiary  210X275 mm
Liczba stron  262

Rok wydania

2017

Historyczne przesłanki rozwoju górnictwa na Śląsku

Mechanizacja robót górniczych

Odwadnianie kopalń

Transport szybowy

Przewóz w podziemiach kopalń

Oświetlenie w kopalniach

Elektryfikacja górnictwa

Ratownictwo górnicze

Rozwój maszyn przeróbki węgla

Rozwój energetyki węglowej na Górnym Śląsku

Szkolnictwo kadr dla górnictwa

 

Kalendarium