Katowice oczami Niemców i Polaków (tom 1 i 2)

55,00 zł
0

relacje/wspomnienia/obrazy literackie

Oddając w ręce czytelnika antologię niemieckich i polskich tekstów o Katowicach, chcemy przypomnieć obrazy miasta skreślone piórem jego mieszkańców i świadków minionego czasu, urzędników, nauczycieli, architektów, publicystów, literatów i artystów. Nieznane bądź zapomniane rozdziały historii, wypełnione faktami i szczegółami topografii, budzą ciekawość, zachęcając do wędrówki śladami frapującej przeszłości w stronę teraźniejszości i przyszłości.

W części pierwszej (tom I), przybliżającej spojrzenie niemieckich mieszkańców na lata wzrostu miasta, większość przełożonych na język polski utworów to studia kulturowo-historyczne, do których należą również wspomnienia oraz popularnonaukowe szkice z dziejów miasta w XIX i na początku XX wieku. Natomiast dzieła artystyczne, powieści i opowiadania kreują różne wizerunki miasta, łącząc w fabule prawdę z wymysłem; perspektywa retrospekcji pozwala niemieckim autorom zachować dystans wobec wydarzeń, na tle których toczy się życie mieszkańców Katowic wywodzących się z różnych warstw społecznych i grup narodowościowych.

Część druga (tom II) wprowadza do literackiego wizerunku Katowic zupełnie nowe akcenty. Teksty, proza i eseje polskich pisarzy, literatów i publicystów zwracają uwagę z jednej strony na zmiany dokonujące się w obrazie przedwojennych Katowic, z drugiej sygnalizują przeobrażenia w powojennej infrastrukturze miasta.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Grażyna Barbara Szewczyk (red.)

ISBN   978-83-7164-918-9
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  s. t.1-216, t.2-198
Rok wydania  2017 

TOM 1

 

Słowo wstępne

 

Historia miasta. Studia, szkice i wspomnienia

Richard Holtze, Miasto Katowice. Studium kulturowo-historyczne

Georg Hoffmann, Katowice jako miasto

Alexander Pohlmann, Katowice w latach 1865–1915

Eduard Kutsche, Rozwój urzędu pocztowego w Katowicach (wybrane fragmenty)

Louis Dame, Jak Katowice stały się miastem

Elisabeth Grabowski, Z życia młodego miasta

Wilhelm Wirbitzky, Moje Katowice

Franz Landsberger, Wspomnienie mojego dzieciństwa

Erich Przywara, Co zawdzięczam Katowicom

Arnold Zweig, Fortece mojego dzieciństwa (fragment)

Arnold Zweig, Spotkanie z pewnym mężczyzną

Arnold Zweig, Zarys życia (fragment)

Walter Grünfeld, Wspomnienia

 

Życie artystyczne

Paul Knötel, Nowy Teatr Miejski w Katowicach

Willy Heier, Katowice, miasto sztuk pięknych

Fritz Lubrich, Katowickie Towarzystwo Śpiewacze im. Oskara Meistera

Dr Oskar Guttmann, Fritz Lubrich Junior

 

Katowice w utworach literackich

Max Waldau, Wyznanie

Valeska von Bethusy-Huc, Wspomnienie

Arnold Ulitz, Amerykanin

Arnold Ulitz, Wielki Janja, Powieść o Katowicach (fragmenty)

August Scholtis, Podróż do Polski (fragmenty)

Irina Liebmann, Wolne kobiety (fragment)

 

 

TOM 2

 

Relacje i wspomnienia

Józef Piernikarczyk, Powiat katowicki

Ferdynand Goetel, Z cyklu: Ludzie i maszyny. VI. Katowice

Wanda Melcer, Hałdy i zboże (fragment)

Melchior Wańkowicz, Polski Dawid i angielski Goliat… Z czarnego kraju…

Alojzy Wieczorek [Aleksander Widera], Jesteśmy tylko fabułą. O złotym jubileuszu opowieść nieco przewrotna

Wilhelm Szewczyk, Budował to miasto swój i obcy

Henryk Waniek, Katowice-Blues czyli Kattowitzer-Polka

Marta Fox, Z Katowic

 

Obrazy literackie

Maria Klimas Błahutowa, Siedem tłustych krów

Albin Siekierski, Nastaje zmierzch

Kazimierz Gołba, Wieża spadochronowa

Alfred Szklarski, Sobowtór profesora Rawy

Feliks Netz, Dysharmonia cælestis

Jacek Durski, Podstawówa

 

Katowice w szkicach i felietonach Wilhelma Szewczyka

Wilhelm Szewczyk, Pytania o zabytki w Katowicach

Wilhelm Szewczyk, Kilka słów o budowlach sakralnych

Wilhelm Szewczyk, Żydzi w Katowicach

Wilhelm Szewczyk, W kręgu Janowa

Wilhelm Szewczyk, Rynek

Wilhelm Szewczyk, Ulica 15 Grudnia (dziś św. Jana)

Wilhelm Szewczyk, Ulica Wieczorka (dziś Staromiejska)

Wilhelm Szewczyk, Ulica Kościuszki

Wilhelm Szewczyk, Ulica Francuska

Wilhelm Szewczyk, Ulica Bankowa

Wilhelm Szewczyk, Plac Miarki

Wilhelm Szewczyk, Katowickie hotele

Wilhelm Szewczyk, Podzwonne dla pewnej knajpy

Wilhelm Szewczyk, Powrót w czterdziestym piątym

Wilhelm Szewczyk, Cudowne zmartwychwstanie Gałczyńskiego