Między pracą a konsumpcją

33,00 zł
0

Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?

Czy etos pracy zastąpi etos konsumpcji w systemie wartości społecznych? Czy konsumpcja zajmie miejsce pracy w strukturze celów człowieka współczesnego? Co będzie stanowić o pozycji jednostki w społeczeństwie wysokorozwiniętym? Czy praca będzie nadal źródłem satysfakcji i symbolem prestiżu, czy też zostanie zastąpiona przez konsumpcję?

Kategoria:

Autor: Felicjan Bylok, Urszula Swadźba

ISBN   978-83-7164-835-9
Wymiary  155x235 mm
Liczba stron  262 
Rok wydania  2014

Wprowadzenie

 

Wiesław Wątroba: Od producenta do konsumenta. Transformacja pokoleniowa: najwspanialsze pokolenie – baby boomers – pokolenie X – milenialsi.

 

Felicjan Bylok: Człowiek współczesny miedzy pracą a konsumpcją

 

Urszula Swadźba: Od świata pracy do świata konsumpcji. Analiza socjologiczna

 

Kinga Hoffmann: Praca jako wartość instrumentalna w kontekście rozważań na temat konsumpcjonizmu.

 

Elżbieta Robak: Praca – jej uwarunkowania i zagrożenia wpływające na jakość życia.

 

Anna Karczewska: W poszukiwaniu tożsamości – niebezpieczeństwa nowoczesnego stylu życia, pracy i konsumpcji.

 

Lucyna Prorok: Praca, edukacja, konsumpcjonizm – obraz miejskich konsumentek.

 

Sebastian Skolik: Ewolucja struktur społecznych wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich.

 

Katarzyna Łazorko: Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw a aktywność polskich konsumentów w mediach społecznościowych.

 

Agnieszka Brożyńska: Proces socjalizacji nowego pracownika w organizacji.

 

Magdalena Bsoul: Konsument w społeczeństwie obywatelskim

 

Mikołaj Łuczak, Joanna Mazur-Łuczak: Wykluczenie z sytemu konsumpcji jako efekt wykluczenia z rynku pracy

 

Krzysztof Prendecki: Fan futbolu – konsument idealny?

 

Noty biograficzne autorów