O dramacie t. 2

80,00 zł
0

Od Hugo do Witkiewicza

Niniejszy tom O dramacie, z podtytułem Od Hugo do Witkiewicza, opracowany w pierwszej wersji równolegle z tomem O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego (PWN, 1989, wyd. drugie, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001), ma te same co on cele i zasady edytorskie. Prezentuje teorie dramatu powstałe w różnych krajach europejskich w wiekach XIX i XX. [...]

W XIX i XX stuleciu, podobnie jak w wiekach poprzednich, dramatem zajmowali się nadal współcześni filozofowie i dramatopisarze, uczeni oraz krytycy. Z różnych punktów widzenia formułowali poglądy dotyczące istoty sztuki dramatycznej i poszukiwali dróg do określenia jej funkcji społecznej, narodowej i artystycznej. Rozważania te wniosły cenne spostrzeżenia oraz uwagi o dramacie, nie zawsze jednak tworzyły jednolite jego teorie.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Eleonora Udalska

ISBN   978-83-7164-941-7
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron  798
Rok wydania 2019

Przedmowa do drugiego wydania

Nota edytorska

R o z d z i a ł I

NIEMCY I AUSTRIA

Wstęp

August Wilhelm Schlegel

O dialogu dramatycznym

O dramatyczności i teatralności

Ludwig Tieck

Traktowanie cudowności przez Szekspira

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

O tragedii

(...)

ANGLIA I IRLANDIA

Wstęp

Samuel Taylor Coleridge

Dramat grecki

Rozwoj dramatu

Ogolnie o dramacie i gustach publiczności

O cechach dramatow Szekspira

William Hazlitt

O komedii nowoczesnej

George Meredith

Pojęcie komedii i rola komizmu

Oscar Wilde

Przedmowa do „Portretu Doriana Gray’a”

(...)

FRANCJA

Wstęp

Madame de Staël

O literaturze rozpatrywanej w związkach z instytucjami społecznymi

O Niemczech

Benjamin Constant

Kilka refleksji o tragedii Wallenstein i o teatrze niemieckim

Stendhal

Racine i Szekspir

Victor Hugo

Przedmowa do dramatu Cromwell

Przedmowa do „Marii Tudor”

(...)

WŁOCHY

Wstęp

Ermes Visconti

Dialog o jedności miejsca i czasu w dramacie

Alessandro Manzoni

List do Pana C... O jedności czasu i miejsca w tragedii

Luigi Capuana

Paolo Ferrari

Achille Torelli

(...)

HISZPANIA

Wstęp

Mariano José de Larra

Dwa słowa

O przekładach

Manuel Tamayo y Baus

Prawda jako źrodło piękna w literaturze dramatycznej

Benito Pérez Galdós

Wstęp do „Skazanych”

Wstęp do „Duszy i życia”

Jacinto Benavente

Tworzywo dzieła dramatycznego