O dramacie t. 3

55,00 zł
0

Od Sartre'a do Różewicza

Trzeci tom O dramacie. Od Sartre’a do Mrożka. Poetyki, Manifesty. Komentarze, przygotowany – podobnie jak dwa poprzednie tomy – wysiłkiem zbiorowym, wyrasta z idei trzytomowej edycji książki O dramacie. Poetyki. Manifesty. Komentarze. Choć należy do tej samej całości, mającej za zadanie udostępnienie – w możliwie obfitym wyborze – pism o charakterze teoretycznym, związanych z dramatem i ich opisanie w ujęciu historycznym, różni się swym zakresem od wcześniej opublikowanych tomów. Ogranicza się do przedstawienia opinii o dramacie reprezentantów współczesnej dramaturgii europejskiej. Współczesność – pojęcie nieostre i wieloznaczne – jest tu rozumiana jako rzeczywistość po drugiej wojnie światowej. W latach 50. XX wieku niewielka grupa pisarzy w powiązaniu z twórcami teatralnymi we Francji dokonała przełomu w estetyce teatru i dramatu. Otworzyła dla teorii nowe pola poszukiwań w pogranicznych źródłach teatru i dramatu, jak rytuał, obrzęd, kulturowy performans. Proces ten w różnym natężeniu przebiegał i nadal przebiega w wielu krajach europejskich. Burzy tradycyjne zasady estetyczne dramatu i poszukuje skutecznych środków jego oddziaływania w teatralnej praktyce. Pojawiają się wciąż nowe zjawiska w sztuce i równocześnie przyrasta wiedza o artystycznych kontekstach kształtującej się teorii. Opinia związana z dramatem zmienia się w swej formie i charakterze. Nie wywodzi się już tylko z modelu sceny pudełkowej, lecz szeroko pojętych zdarzeń i manifestacji kulturowych.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Eleonora Udalska

ISBN   978-83-7164-942-4
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  525
Rok wydania 2021

Przedmowa do drugiego wydania

Nota edytorska

R o z d z i a ł I

FRANCJA

Wstęp

Jean-Paul Sartre

Ku teatrowi sytuacji

Michel de Ghelderode

Rozmowy ostendyjskie

Eugene Ionesco

Doświadczenie teatralne

Samuel Beckett

Becket o sobie

(...)

ANGLIA

Wstęp

Terence Rattigan

Postacie tworzą dramat

Christopher Fry

Dlaczego piszę wierszem

John Osborne

Nazywają to krykietem

To okropne muzeum

(...)

NIEMCY, AUSTRIA I SZWAJCARIA

Wstęp

Friedrich Dürrenmatt

Problemy teatru

Tankred Dorst

Scena jest miejscem absolutnym

Peter Handke

Uwagi do moich sztuk mowionych

Manifest

O „Publiczności zwymyślanej

Max Frisch

Autor i teatr

(...)

WŁOCHY

Wstęp

Pier Paolo Pasolini

Manifest o nowy teatr

Giovanni Testori

Trzewia teatru

(...)

HISZPANIA

Wstęp

Antonio Buero Vallejo

Neorealizm i teatr

Tragizm

O tragedii

Alfonso Sastre

Spotkanie z realizmem

Noty autora

(...)

SZWECJA

Wstęp

Stig Dagerman

Repliki wejściowe

Katarina Frostenson

Wywiad z Katariną Frostenson

Ingmar Bergman

Monolog

(...)

ROSJA

Wstęp

Mikołaj Erdman

Intermedia do wodewilu D. Leńskiego Lew Guryczyn Siniczkin

Wsiewołod Wiszniewski

O tragedii

Leonid Leonow

O teatrze przyszłości

(...)

POLSKA

Wstęp

Andrzej Trzebiński

Z laboratorium dramatu

Jerzy Szaniawski

Dwa teatry

Witold Gombrowicz

Ślub. Idea dramatu

Tadeusz Różewicz

Akt przerywany

Przyrost naturalny

(...)

CZECHY

Wstęp

Milan Kundera

Posłowie do dramatu Klucze

Ivan Vyskočil

Kości

Małe gry

Vaclav Havel

Listy do Olgi

Zaoczne przesłuchanie

(...)

SŁOWACJA

Wstęp

Július Barč-Ivan

Spotkanie

Pisarz o sobie

Peter Karvaš

Nowe miejsce dramatu w literaturze i w społeczeństwie