Pograniczny charakter przemysłowego Górnego Śląska

35,00 zł
0

w perspektywie współczesnej literatury tożsamościowej

Prezentowana praca może zostać odczytana jako kolejna pozycja o specyfice pogranicza. Termin «pogranicze» staje się ostatnio pojęciem szczególnie modnym, używanym w celu opisania różnych aspektów kultury. Niektórzy literaturoznawcy zaczynają dostrzegać wpływ tego podejścia na kształtowanie się współczesnej humanistyki. Niniejsza praca to nie kolejna pozycja na temat pogranicza kulturowego, lecz ukazanie dotychczasowej wiedzy na temat kultury regionu górnośląskiego w perspektywie współczesnej wielonarodowej literatury tożsamościowej.

 

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Justyna Szlachta-Ignatowicz

ISBN   978-83-7164-964-6
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron  232
Rok wydania  2019

Rozdział 1.   

Mach den Ort aus, machs Wort aus”. Granice Górnego Śląska  18

 

1.1. Pojęcie regionu 

1.1.1. Regionalizm a regionalizacja 

1.1.2. Polska krajem regionów — podział administracyjny kraju 

 

1.2. Region pogranicza kulturowego i euroregion 

 

1.3. Nazwa „Górny Śląsk”/„Śląsk”. Pole semantyczne terminu 

1.3.1. Etymologiczne wyjaśnienie terminu „Górny Śląsk” 

1.3.2. Nazwa „Górny Śląsk” 

 

1.4. Określenie granic regionu Górnego Śląska 

1.4.1. Historyczne granice Górnego Śląska 

1.4.2. Geograficzne granice Górnego Śląska 

1.4.3. Propozycje mieszkańców wytyczenia granic Górnego Śląska 

1.4.4. Granice Górnego Śląska proponowane przez instytucje ruchu

regionalnego

 

Rozdział 2.

Pieśń pogranicza w swej istocie jest wielogłosowa. [...] wyłania się

z wielu, brzmi pomiędzy [...]”. Idee pogranicza 

 

2.1. Pojęcie granicy 

 

2.2. Definicje pogranicza 

2.2.1. Kresy a pogranicze — kwestie definicyjne 

 

2.3. Odmiany i formuły pogranicza. Klasyfikacje typów pogranicza 

 

2.4. Pogranicze w rozumieniu terytorialnym 

2.4.1. Pogranicze stykowe 

2.4.2. Pogranicze przejściowe 

 

2.5. Pogranicze w aspekcie społeczno-kulturowym 

2.5.1. Pojęcia związane z pograniczem społeczno-kulturowym: wielokulturowość i akulturacja 

(...)