Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości

35,00 zł
0

Jakie zmiany następują w obszarze polityki społecznej w państwach europejskich? Jak kształtował się rozwój polityki społecznej w Polsce i czy była alternatywa dla wdrażanych rozwiązań społecznych po roku 1989? Czy model realizowanej polityki społecznej w Polsce koreluje z podstawami ideologicznymi partii politycznych rządzących po transformacji ustrojowej? Dokąd zmierza rozwój usług społecznych w naszym kraju? Czy idea welfare mix jest lekarstwem na bieżące problemy społeczne? Czy aktywna polityka społeczna i elastyczne formy zatrudniania to skuteczne sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? I wreszcie – czy możemy przewidzieć, w jakim kierunku nastąpi rozwój polityki społecznej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości naszych czasów? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć w niniejszej publikacji specjaliści z różnych obszarów polityki społecznej z ośrodków naukowych z całej Polski: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Kategoria:

Autor: Krzysztof Chaczko (red.), Katarzyna Małgorzata Stanek (red.)

ISBN   978-83-7164-916-5
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  292
Rok wydania  2016
Oprawa miękka

Wstęp

1. Krzysztof Chaczko: Prekariusze jako czynnik zmian – ku nowemu etapowi w (europejskiej)
polityce społecznej?
2. Marek Bednarz: Zmiany i trendy w polityce społecznej
3. Marcin Galent: Państwo narodowe, migracje i spójność społeczna w Unii Europejskiej
4. Katarzyna Zamorska: Wpływ transformacji systemowej oraz akcesji do Unii Europejskiej na politykę społeczną w Polsce
5. Leszek Graniszewski: Gra interesów wokół polityki społecznej w Polsce
6. Mirosław Grewiński: Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy?
7. Dariusz Zalewski: Welfare Mix po polsku – nadzieja czy iluzja?
8. Katarzyna M. Stanek: Aktywna polityka społeczna narzędziem integracji społecznej w obszarze marginalizacji i wykluczenia społecznego
9. Małgorzata Dobrowolska: Możliwość zastosowania elastycznych form zatrudnienia w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
10. Natalia Stępień-Lampa: O polityce edukacyjnej i wyrównaniu szans edukacyjnych w Polsce po 1989 roku
11. Mariusz Wieczorek: Ewolucja prawa do zabezpieczania społecznego w polskich konstytucjach. Zarys zagadnienia
12. Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek: Zamiast zakończenia: W którą stronę dalej? Pomoc (i polityka) społeczna pomiędzy ciągłością a zmianą