Polskie działania destrukcyjne na Górnym Śląsku w latach 1920-1921

48,00 zł
0

Na inaugurację III powstania śląskiego, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, wyleciały w powietrze najważniejsze mosty kolejowe łączące obszar plebiscytowy z Niemcami. W ten sposób Tadeuszowi Puszczyńskiemu – „Wawelbergowi” i jego podkomendnym udało się odgrodzić powstanie od natychmiastowego kontrataku ze strony Niemiec i umożliwić realizację podstawowego celu operacyjnego – dotarcia do Odry i opanowania niemal całego obszaru zakreślonego w polskich żądaniach rewindykacyjnych tak zwaną linią Wojciecha Korfantego. Liczył się również efekt psychologiczny, znaczenie miała determinacja, z jaką rozpoczął się nowy ruch zbrojny. Wszyscy zdali sobie sprawę z wagi przedsięwzięcia. Inicjatorzy porwali się na akcję, „dla której pod względem wielkości zadania nie było wzorców w historii ruchów rewolucyjnych i wojen partyzanckich”. To, co zostało uznane za „wiekopomny czyn ducha powstańczego”, wprawiło w zdumienie przeciwnika. Prasa niemiecka, wskazując na zniszczone mosty, pisała, że plan powstania został przygotowany „ze zbrodniczą genialnością” (mit einer verbrecherischen Genialität). [...]

Wspomnienia Puszczyńskiego, choć prezentują tylko pewien, do tego specyficzny wycinek działań zbrojnych trzeciego zrywu i nie pretendują do ogarnięcia całości, sporo jednak mówią o ludziach i sytuacji w obozie polskim. Jest to wizerunek surowy, nakreślony bez retuszu, odarty z patosu, widziany oczyma piłsudczyka – lewicowego radykała, sięgającego do piłsudczykowskiej tradycji walk narodowowyzwoleńczych.

(Edward Długajczyk, fragment wstępu)

Kategoria:

Autor: Tadeusz Puszczyński "Konrad Wawelberg", Edward Długajczyk (opracowanie)

ISBN   978-83-8183-025-6
Wymiary  148x210
Liczba stron  264
Rok wydania  2019

Wykaz skrótów

Od wydawcy

 

I

Słowo wstępne

Jak powstał plan stworzenia oddziałów dywersyjnych

Przewidywania w czasie

CWF – Centrala Wychowania Fizycznego

Sosnowiec

Trudności w realizacji planu dywersyjnego

Momenty sprzyjające realizacji planu dywersyjnego

Moje kontakty i współpraca z Korfantym

Stosunek PPS do akcji wojskowej na Górnym Śląsku

Rola Związku Zawodowego Robotników Rolnych w akcji dywersyjnej

III Międzynarodówka a plebiscyt na Śląsku Górnym

 

II

Organizacja personalna oddziałów dywersyjnych

Wykorzystanie dla prac Referatu Destrukcji likwidujących się oddziałów bojowych POW

Gospodarka Referatu Dywersyjnego

Milion marek niemieckich w walizce

Szkolenie dywersantów

Ćwiczenia odwagi

Kwatery placówek dywersyjnych

Zwózka materiałów wybuchowych, narzędzi, broni i amunicji

Próby ratowania CAW (byłej POW Górnego Śląska)

Stosunek Dowództwa Obrony Plebiscytu do Referatu Dywersyjnego

Potrzeba posiadania rezerw (w materiale technicznym i ludzkim)

Zarządzenia zapobiegawcze na wypadek obsadzenia obiektów

komunikacyjnych przez wojska koalicyjne i Policję Plebiscytową

Niebezpieczeństwo dekonspiracji w pracach przygotowawczych na terenie Grupy „Opole”

Zagadnienie konspiracji w pracach oddziałów dywersyjnych

Organizacja łączności w akcji dywersyjnej

 

III

Inspekcja przygotowań do akcji dywersyjnej przez fachowców MSWojsk

Geneza planu operacyjnego

Spalenie trzech wielkich baraków przeznaczonych dla reemigrantów niemieckich

Wyposażenie i uzbrojenie oddziałów dywersyjnych

Alkoholizm – kokaina – gra w karty – komunizm

Konieczność zmian personalnych wśród dowódców grup destrukcyjnych

Bohdan de Nissau

Śmierć Poli Maciejowskiej

Pijaństwo w hotelu Deutsches Haus w Wielkich Strzelcach

Opracowanie dróg odwrotowych

Projektowany przez Niemców zamach na Komisariat Plebiscytowy w Raciborzu

Tajne organizacje wojskowe niemieckie na Górnym Śląsku

Sposoby dywersji niemieckiej wśród Francuzów

 

IV

Akcja pod Opolem

Odwrót spod Opola

Marsz z Gross Stein i bitwa o Wielkie Strzelce

Wielkie Strzelce

 

V

Oddział dywersyjny „Popielów”

Oddział destrukcyjny pod Löwen

Grupa dywersyjna UE

Grupa G

Grupa „Kluczbork”, tak zwana N

 

VI

Przybycie do Naczelnego Dowództwa Wojsk Powstańczych

Rozmowa z Korfantym

Utrata rezerwy śląskiej

Instrukcje otrzymane ustnie przez dowódców odcinków

Grupy Destrukcyjnej Wawelberga

Linie demarkacyjne a stosunek Niemców do pertraktacji

Bitwa o Sławencice

Morał bojowy oddziałów 1 Dywizji powstańczej po walkach o rejon Sławencice

Ostatnia próba ratowania ruchu powstańczego

Działalność Oddziałów Destrukcyjnych w drugiej fazie powstania

od 10 maja do 17 czerwca 1921 roku

Pułkownik Zenkteller (pseudonim Warwas)

Przygoda kapitana Mikiewicza

Wizyta Wacława Sieroszewskiego

Pułkownik Sikorski

Potomek Habdanka

Spontaniczne wybuchy patriotyzmu czy prowokacja niemiecka?

Kryzys powstania

 

Aneksy. Teksty źródłowe

Mieczysław Starczewski, Płk dypl. Tadeusz Puszczyński, organizator działań specjalnych (dywersji pozafrontowej) Polsce w okresie międzywojennym

Indeks osób