Studium wybranych czynników efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych

28,00 zł
0

Praca składa się z trzech części tematycznych, w których zawiera się łącznie szesnaście rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów dotyczy odrębnego zagadnienia tematycznego. Kolejne części pracy zawierają rozważania umiejscowione: najpierw w szerszym kontekście ekonomicznym i zarządczym, następnie w aspekcie bezpieczeństwa pracy w podmiotach branży górniczej, a w ostatniej części – koncentrujące się na problemach funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w odniesieniu do bezpieczeństwa powszechnego. Niewątpliwie takie ujęcie problematyki pracy należy uznać za logiczne, trafne pod względem naukowym i pożyteczne z punktu widzenia aplikacyjnego, mając na uwadze to, iż opracowanie jest adresowane zarówno do teoretyków, jak też do praktyków, biorących czynny udział w zarządzaniu różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Ujęte w pracy zagadnienia teoretyczne, poparte wynikami badań empirycznych, zaowocowały ciekawymi wnioskami poznawczymi i aplikacyjnymi.

/z recenzji dr hab., prof. AWSB Joanny Kurowskiej-Pysz/

Kategoria:

Autor: Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik

ISBN   978-83-8183-043-0
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron 264
Rok wydania  2020

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

WYBRANE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH

 

Anna Manowska

Opracowanie metody prognozowania zbytu i planowania wydobycia węgla kamiennego

Zygmunt Korban

Optymalizacja rozdziału robót na przykładzie oddziałów mechanicznych

KWK – studium przypadku

Małgorzata Wyganowska

Procedura identyfikacji nieobligatoryjnych potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie górniczym podstawą efektywnego procesu szkolenia

Anna Lubosz, Piotr Mocek

Zagrożenia klimatyczne w kopalniach węgla kamiennego w świetle nowych regulacji prawnych i badań ankietowych

Piotr Mocek

Praca stacji wentylatorów głównych kopalni x i jej wpływ na środowisko ze względu na emisję hałasu

Maria Gajdowska

Wielokryterialna ocena poziomu zagrożenia metanowego

 

ROZDZIAŁ 2

WYBRANE UWARUNKOWANIA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH

 

Ewelina Włodarczyk

Nowoczesne technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

Małgorzata Wyganowska

Technologie VR w efektywnym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Anna Bluszcz

Analiza funkcjonalności oprogramowania do zarządzania bezieczeństwem i higieną pracy

Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak

Baza danych wspomagająca zarządzanie BHP w wybranym przedsiębiorstwie

Katarzyna Tobór-Osadnik

Analiza wpływu procesu adaptacji zawodowej na przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników kopalń węgla kamiennego

 

ROZDZIAŁ 3

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

 

Piotr Bańka

Monitorowanie zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego powodowanego drganiami powierzchni terenu indukowanymi działalnością górniczą

Aurelia Rybak

Systemy informacji przestrzennej w bezpieczeństwie

Joanna Herczakowska

Wykorzystanie tablic przepływów międzygałęziowych do analiz sektora górniczego i symulacji wrażliwości gospodarki na zmiany cen surowców energetycznych pod kątem bezpieczeństwa energetycznego

Maja Taraszkiewicz-Łyda

Edukacja w kontekście bezpieczeństwa publicznego na przykładzie wydziału górnictwa, inżynierii bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej

Marcin Krause

Analiza podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb na wybranym przykładzie

STRESZCZENIE MONOGRAFII