Światy poetyckie Tadeusza Kijonki

25,00 zł
0

Tom II

19 grudnia 2013 roku w sali audytoryjnej Biblioteki Śląskiej „Parnassos” odbyło się sympozjum naukowe poświęcone liryce Tadeusza Kijonki z okazji 77. rocznicy jego urodzin. Tego samego dnia miała miejsce promocja obszernego wyboru jego wierszy – Czas, miejsca i słowa. Sympozjum, w którym wzięli udział uczeni z Uniwersytetu Śląskiego, nosiło tytuł Dwie kosy i przybrało formę debaty, w czasie której podjęto próbę pełnego opisu dorobku debiutującego wierszem Konstantnopol Mickiewicza w roku 1955 poety. Położono nacisk na różne aspekty jego twórczości, zarówno od strony genologicznej (poematy, sonety), jak i tematycznej. Opracowane do druku szkice zostały dopełnione innymi, wcześniej ogłoszonymi esejami, których autorami są krytycy i uczeni spoza Śląska. W ten sposób Światy poetyckie Tadeusza Kijonki stanowią najobszerniejszy jak dotąd wachlarz stanowisk krytycznych, a także sposobów czytania liryki. Zbiór ten ukazuje się w 80. urodziny autora Rzeźby w czarnym drzewie.

Od Redaktorów

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel (red.), Tadeusz Sierny (red.)

ISBN   978-83-7164-923-3 
Wymiary  150x235 mm 
Liczba stron  266 
Rok wydania  2016  

Od Redaktorów

 

Marian Kisiel: Ziemia, pamięć i ciało

 

Bogdan Zeler: Spowiedź poety

 

Anna Węgrzyniak: Poezja miłosna Tadeusza Kijonki

 

Krzysztof Kłosiński: Żałoba wiersza

 

Marek Piechota: Szelest liści w siedmiu brzozach. O 44 sonetach brynowskich Tadeusza Kijonki

 

Edyta Antoniak-Kiedos: Poetyckie repetycje. O 44 sonetach brynowskich Tadeusza Kijonki

 

Wojciech Ligęza: „Wiersz jest osobą”. O 44 sonetach brynowskich Tadeusza Kijonki

 

ks. Jerzy Szymik: „Skąd ta siła – skąd ta wiara – skoro Boga na pewno nie ma”. O teologalnym wymiarze poezji Tadeusza Kijonki

 

Dominik Chwolik: Zanim przyjdzie zwątpienie. O dziecięcym doświadczaniu religijności w poezji Tadeusza Kijonki

 

Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Przestrzeń realna i symboliczna. O poezji Tadeusza Kijonki

 

Anna Szawerna-Dyrszka: Stygmaty polskiego losu. O poezji Tadeusza Kijonki

 

Aleksander Nawarecki: Pod Akropolem. O poematach Tadeusza Kijonki

 

Joanna Kisiel: W stronę białego morza

 

Stanisław Stabro: Patos i tragizm. O poezji Tadeusza Kijonki

 

Feliks Netz: Czas zamarły Tadeusza Kijonki

 

Katarzyna Niesporek: Bibliografia

 

Nota biograficzna