Światy poetyckie Tadeusza Sławka

25,00 zł
0

Tom V

5 grudnia 2016 roku Tadeusz Sławek obchodził 70. urodzi­ny. Fakt ten uznaliśmy za dobry pretekst, aby porozmawiać o poezji, od której zaczęła się droga literacka autora Rozmowy. Literacka w tym znaczeniu, że zadomowiona w świecie głosu, słowa, znaczeń ich śladów. Chcieliśmy jednocześnie, by rozmo­wa o poezji stała się rozmową o obecności w poezji – również na Górnym Śląsku. Jak sięokazało, linie rozumowań biegły różnymi szlakami, dlatego pisząc o poezji, autorzy wystąpień odwoływali się też do innych form pisarstwa Jubilata: jego eseistyki, prac literaturoznawczych, szkiców z pogranicza literatury, filozofii i teologii. W intelektualnej debacie poezja była jednym z głosów, pośród innych głosów – równorzędnym, a może i najważniejszym. Sympozjum naukowe odbyło się w Centrum Edukacji Kulturalnej w Czerwionce-Leszczynach, a współorganizatorem spotkania byłZakład Literatury Współ­czesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Wygłoszone referaty zło­żyły się na wielokrotny portret poety, a dopełnione o szkice inne, tworząniniejszą książkę.

Od Redaktorów

 

Kategoria:

Autor: Ewa Bartos (red.), Marian Kisiel (red.)

ISBN   978-83-7164-952-3
Wymiary  150x235 mm 
Liczba stron  236
Rok wydania  2017
Oprawa miękka

Od Redaktorów

 

Piotr Bogalecki

„Pisarz liter”

Tadeusza Sławka przypisy do awangardy

 

Magdalena Piotrowska-Grot

„Księga natury”

Poetyckie kreacje przyrodnicze Tadeusza Sławka

 

Ewelina Suszek

(Nie)byt a prawda

Odsłony negatywności w poezji Tadeusza Sławka

 

Ewa Bartos

Narodziny

Poetycka kosmogonia Tadeusza Sławka

 

Katarzyna Niesporek

Milczenie słowa

O wierszu Hiob Tadeusza Sławka

 

Aleksander Nawarecki

Mucha w powietrzu

O „hotelowych” wierszach Tadeusza Sławka

 

Kamila Czaja

Prequel Antygony w świecie korporacji?

Wokół wiersza ***[Na początku jest ruch...]

 

Marta Baron-Milian

Czcza gadanina albo próżność pisania

O głodnych kawałkach Tadeusza Sławka

 

Katarzyna Wyszyńska

„Ostatni romantyk i alchemik”

J.A. Gnykć Tadeusza Sławka

 

Paweł Sarna

Kim jesteś, Panie Gnykć?

Analiza retoryczna cyklu wierszy

 

Elżbieta Dutka

W sieci rozmowy, analogii i znaczeń

Wokół wiersza *** [Czułość...] Tadeusza Sławka

 

Grażyna Maroszczuk

„Aporie donacji”

Kilka uwag o jednym wierszu Tadeusza Sławka

 

Andrzej Śnioszek

O pocieszeniu, jakie daje niepewność

Na marginesie poezji Tadeusza Sławka

 

Paweł Majerski

Bibliografia Tadeusza Sławka

 

Indeks osób