Szukanie kluczy

30,00 zł
0

Długo sądziłam, że lektura szkolna Łysek z pokładu Idy to najwybitniejsze dzieło Gustawa Morcinka, pisarza zapomnianego i zaniedbanego przez oficjalną historię literatury. Dopiero kiedy weszłam w relację mistrz – uczeń i moim tutorem została Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, nastąpiło olśnienie duchowo-intelektualne oraz otwarcie się na twórczość autora Zagubionych kluczy.

Okoliczności życiowe skłoniły mnie do intensywnego kontaktu z literaturą Morcinka. Przekonałam się, że jego dorobek może być interesujący, a przede wszystkim – bardzo bogaty. Zapragnęłam więc odrobić zaległości w lekturze. Przeczytałam książki, które mną wstrząsnęły i okazały się poruszające. Zdecydowałam się jednak przyjrzeć bliżej nie całemu pisarstwu Morcinka, ale jedynie jego części, w znacznej mierze ograniczonej perspektywą poobozową. Używam przymiotnika „poobozowy” w odniesieniu do literatury Morcinka, która powstała tuż po doświadczeniach z Dachau i na długo po nich, aby zasugerować czytelnikowi, że pisarstwo autora Wyrąbanego chodnika zostało naznaczone, inaczej niż na ogół się sądzi, nie tylko przez Śląsk. Zostało zwęglone przede wszystkim przez obozy. W moim odczuciu nie dokonały one jednak w języku tego pisarstwa ani w jego warstwie myślowej całkowitego spustoszenia. Na odwrót – Morcinek dzięki swojej niezłomnej wierze i nieledwie franciszkańskiej postawie wielu bohaterów zachował wiarę w Boga i człowieka. (...)

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Lucyna Sadzikowska

ISBN   978-83-7164-913-4
Wymiary  150x230 mm
Liczba stron  288
Rok wydania  2017

Wprowadzenie

Na granicy egzystencji. Gustawa Morcinka droga do Dachau

Siła płynąca z literatury: czytać, by przetrwać

 

Listy… Próba nabrania dystansu do obozowych przeżyć

Listy spod morwy. W hołdzie współwięźniom z Dachau

Listy z mojego Rzymu. Łagodzący wpływ sztuki

 

Dziewczyna z Champs Elysées. Powracające koło Historii…

Pierwsza „historia już opowiedziana”: Ojciec Kolbe

Druga „historia już opowiedziana”: Człowiek z głową Ramzesa

Trzecia „historia już opowiedziana”: Dziewczyna z Champs Elysées

Czwarta „historia już opowiedziana”: Kordicz z wyspy Rab

Piąta „historia już opowiedziana”: Wróżbita z Charbina

Szósta „historia już opowiedziana”: Nardelli z Varennes

Siódma „historia już opowiedziana”: Kot z Biviers

 

Zagubione klucze. Szukanie drogi do siebie i do świata

Próba pierwsza: Żegota

Próba druga: Hanka

Próba trzecia: Tina

Klucz do Tajemnicy Istnienia?

Powrót do dziecinnego (k)raju

 

Dwie korony. Rzecz o Ojcu Maksymilianie Maria Kolbem. Nieudana próba zrozumienia świętości

 

Judasz z Monte Sicuro. Walka dobra ze złem

Wszyscy jesteśmy Judaszami…

Moralność czasów wojny

Tragizm sytuacji granicznych

 

Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki. Pisarski rachunek sumienia

 

Zakończenie

 

Bibliografia