Tożsamość współczesnych Górnoślązaków

0

Studium socjologiczne

(Książka + płyta CD)

„Praca Justyny Kijonki porusza niezwykle ważny poznawczo i doniosły politycznie, społecznie i kulturowo problem, jakim jest tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania historycznych i współczesnych uwarunkowań wpływających na tożsamość Górnoślązaków. W polskiej literaturze socjologicznej brak było dotychczas tego typu monografii, która oparta byłaby na tak szeroko zakrojonych badaniach socjologicznych.”

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Saksona

 

 

Kategoria:

Autor: Justyna Kijonka

ISBN   978-83-60781-84-5 
Wymiary  160x235 mm 
Liczba stron  468 
Rok wydania  2016 

Wstęp

 

1. Tożsamość jako przedmiot badań socjologicznych

Tożsamość indywidualna a tożsamość zbiorowa

Tożsamość narodowa i etniczna

Tożsamość kulturowa i regionalna

Socjologia wobec pamięci

Regionalizm a tożsamość

Koncepcja narodu jako wspólnoty wyobrażonej Benedicta Andersona

Grupa etniczna jako wspólnota wyobrażona w koncepcji Józefa Obrębskiego

Wybrane studia nad śląską tożsamością

Podsumowanie

 

2. Konteksty historyczno-polityczne śląskiej tożsamości

Powstania śląskie i autonomia województwa śląskiego

Z dziejów śląskiego separatyzmu

Zbiorowe losy i piętna śląskiej historii

Górnośląskie „exodusy”

Śląski regionalizm i jego główni aktorzy

Podsumowanie

 

3. Konteksty społeczno-obyczajowe śląskiej tożsamości

Rodzina śląska i związki rodzinno-sąsiedzkie

Renesans gwary

Kuchnia śląska, stół i śląskie biesiady

Krajobraz: identyfikacje i nostalgie

Śląsk i śląskość w mediach

Podsumowanie

 

4. Górnoślązacy

Spisowe kontrowersje

Motywy zadeklarowania narodowości śląskiej

Od mniejszości niemieckiej do narodowości śląskiej

Podsumowanie

 

5. Ślązacy Roku

Twarze i głosy Śląska

Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku”

Śląsk – jego miejsce w życiorysie

Gwara śląska

Wizerunek Górnego Śląska

Śląskie drogi życiowe

Śląskie zwyczaje i kuchnia

Pamiątki rodzinne i pamięć

Śląska kultura

Narodowość śląska i spis powszechny

Przyszłość Śląska

Podsumowanie

 

6. Rozmowy o śląskiej tożsamości

Znaczenie Śląska dla tożsamości

Być Ślązakiem – co to dziś znaczy?

Śląsk – a życie i kariera zawodowa

Gwara jako składnik tożsamości

Wizerunek Śląska i śląskie stereotypy

Pamięć rodzinna i przekaz międzypokoleniowy

Śląsk w kulturze

Dyskusja o śląskiej opcji narodowej

Dylematy przyszłości regionu

Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Spis map (płyta CD)

 

Bibliografia