Urabianie skał strugami statycznymi

22,00 zł
0

W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego eksploatację ścian prowadzi się wyłącznie przy wykorzystaniu zmechanizowanych kompleksów ścianowych; maszyną urabiającą jest frezujący kombajn ścianowy. Dominująca pozycja kombajnów ścianowych wynika z wyłącznej eksploatacji pokładów o miąższości powyżej 1,5 m. Niestety i ta najmniejsza miąższość pokładu stwarza duże trudności w prowadzeniu ściany i silnie ogranicza wydajność, czyli wydobycie dobowe. Możliwe jest w tych warunkach zastosowanie techniki strugowej, lecz spełnione muszą być określone wymagania. Wszystkie czynności wynikające z możliwości lub konieczności zastosowania statycznych strugów węglowych muszą zapewnić uzyskanie założonego wydobycia dobowego. […]

W podręczniku założono konieczność takiego przedstawienia powyższego problemu, by przy obecnym stanie wiedzy, poprzez omówienie strugowych systemów ścianowych, maszyn i urządzeń strugowych kompleksów ścianowych, zagadnień związanych z procesem skrawania i ładowania, podać kompleksowy zbiór zasad i reguł umożliwiających dobór maszyn i urządzeń strugowego kompleksu ścianowego, a szczególnie statycznego struga węglowego, uwzględniający warunki geologiczno-górnicze panujące w wyrobisku, w którym te urządzenia mają pracować. [...]

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Krzysztof Krauze

ISBN   978-83-7164-753-6
Wymiary  150x230 mm
Liczba stron  146
Rok wydania  2012

1. Wprowadzenie

1.1. Sposoby eksploatacji złóż węgla w kopalniach podziemnych

1.2. Warunki geologiczno-górnicze

1.3. Funkcje i zakres stosowania kompleksu ścianowego

1.4. Ogólna budowa ścianowego kompleksu strugowego

1.5. Współpraca maszyn i urządzeń kompleksu strugowego

1.6. Organizacja pracy

2. Ścianowy kompleks strugowy

2.1. Technologia pracy kompleksu ścianowego

2.2. Przenośniki ścianowe i podścianowe

2.3. Obudowy ścianowe

2.4. Wydobycie dobowe ściany

2.5. Wytyczne doboru maszyn kompleksu ścianowego

3. Statyczne strugi węglowe

3.1. Funkcje, podział i zakres stosowania

3.2. Budowa struga statycznego

3.3. Określenie mocy napędu struga

3.4. Wytyczne doboru strugów statycznych

4. Sterowanie ścianowym kompleksem strugowym

4.1. Wymagania dla sterowania procesem urabiania (strugania)

4.2. Układy sterowania

5. Urządzenia strugopodobne

5.1. Strugozgarniarki

5.2. Tarany węglowe

5.3. Kompleks Heintzmann-CLM (Continuous Longwall Miner)

6. Podsumowanie

 

Literatura