"Wybieram wolność ...". Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej (Nr 14)

35,00 zł
0

Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz

Kategoria:

Autor: Katarzyna Syska (red.), Urszula Trojanowska (red.), Aleksandra Wawrzyńczak (red.)

ISBN   978-83-7164-861-8
Wymiary  145x210 mm
Liczba stron  290
Rok wydania  2015

„Polityka i literatura to dwie różne sprawy”. Rozmowa z Krystyną Pietrzycką-Bohosiewicz

 

Katarzyna Duda: Miłość — wolność i zniewolenie (na przykładzie wybranych utworów beletrystycznych literatury rosyjskiej XX i XXI wieku)

 

Julita Biniewska: „ВоФранции чувствуются потоки прасвободы…”. O motywie wolności

w Polach Elizejskich Wasilija Janowskiego

 

Elżbieta Żak: Traumatyczny smak wolności w Rosji postsowieckiej

 

Justyna Mirońska: „Osiągnąłem całkowitą wolność zwaną samotnością”. O prozie Wiktorii Tokariewej

 

Józef Smaga: Александр Солженицын (В споре с современностью…)

 

Lucjan Suchanek: Пути к свободе. Герои произведений Александра Зиновьева, Юрия Дружникова и Александра Солженицына

 

Wasilij Szczukin: Свобода, которую я выбираю

 

Władimir Kantor: Италия как духовный ориентир русской культуры

 

Katarzyna Syska: Prywatne imperium w poezji Timura Kibirowa

 

Al eks ander Wawrzyńczak: Rosyjski rewolucjonista i imperialista w XXI wieku.

Zachara Prilepina paradoksy wolności

 

Monik a Madej-Cetnarowska: Filozofia nieśmiertelności jako rosyjski „styl myślowy” (według teorii Ludwika Flecka)

 

Urszula Trojanowska: O starości i wolności w opowiadaniach Władimira Kantora i Jeleny Dołgopiat

 

Wykaz publikacji: Profesor Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz