Wygasić

20,00 zł
0

Wygasić to zbiór 70 wierszy-postscriptów ­– do czego? Niewysłanych listów? Listów nigdy nienapisanych? Poeta serwuje formy bliskie haiku, w których główną tematyką jest przemijanie i wieczność, obecność bądź jej brak, byt, który z czasem musi sam się wygasić...

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Andrzej Szuba

ISBN   978-83-8183-046-1
Wymiary  125x205 mm
Liczba stron  100
Rok wydania  2020

POSTSCRIPTUM DCXCVII

POSTSCRIPTUM DCXCVIII

POSTSCRIPTUM DCXCIX

POSTSCRIPTUM DCC

POSTSCRIPTUM DCCI

POSTSCRIPTUM DCCII

POSTSCRIPTUM DCCIII

POSTSCRIPTUM DCCIV

POSTSCRIPTUM DCCV

POSTSCRIPTUM DCCVI

POSTSCRIPTUM DCCVII

POSTSCRIPTUM DCCYIII

POSTSCRIPTUM DCCIX

POSTSCRIPTUM DCCX

POSTSCRIPTUM DCCXI

POSTSCRIPTUM DCCXII

POSTSCRIPTUM DCCXIII

POSTSCRIPTUM DCCXIV

POSTSCRIPTUM DCCXV

POSTSCRIPTUM DCCXVI

POSTSCRIPTUM DCCXVII

POSTSCRIPTUM DCCXVIII

POSTSCRIPTUM DCCXIX

POSTSCRIPTUM DCCXX

POSTSCRIPTUM DCCXXI

POSTSCRIPTUM DCCXXII

POSTSCRIPTUM DCCXXIII

POSTSCRIPTUM DCCXXIV

POSTSCRIPTUM DCCXXV

POSTSCRIPTUM DCCXXVI

POSTSCRIPTUM DCCXXVII

POSTSCRIPTUM DCCXXVIII

POSTSCRIPTUM DCCXXIX

POSTSCRIPTUM DCCXXX

POSTSCRIPTUM DCCXXXI

POSTSCRIPTUM DCCXXXII

POSTSCRIPTUM DCCXXXIII

POSTSCRIPTUM DCCXXXIV

POSTSCRIPTUM DCCXXXV

POSTSCRIPTUM DCCXXXVI

POSTSCRIPTUM DCCXXXVII

POSTSCRIPTUM DCCXXXVIII

POSTSCRIPTUM DCCXXXIX

POSTSCRIPTUM DCCXL

POSTSCRIPTUM DCCXLI

POSTSCRIPTUM DCCXLII

POSTSCRIPTUM DCCXLIII

POSTSCRIPTUM DCCXLIV

POSTSCRIPTUM DCCXLV

POSTSCRIPTUM DCCXLVI

POSTSCRIPTUM DCCXLVII

POSTSCRIPTUM DCCXLVIII

POSTSCRIPTUM DCCXLIX

POSTSCRIPTUM DCCL

POSTSCRIPTUM DCCLI

POSTSCRIPTUM DCCLII

POSTSCRIPTUM DCCLIII

POSTSCRIPTUM DCCLIV

POSTSCRIPTUM DCCLV

POSTSCRIPTUM DCCLVI

POSTSCRIPTUM DCCLVII

POSTSCRIPTUM DCCLVIII

POSTSCRIPTUM DCCLIX

POSTSCRIPTUM DCCLX

POSTSCRIPTUM DCCLXI

POSTSCRIPTUM DCCLXII

POSTSCRIPTUM DCCLXIII

POSTSCRIPTUM DCCLXIV

POSTSCRIPTUM DCCLXV

POSTSCRIPTUM DCCLXVI

Nota o autorze

Spis treści