Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie

30,00 zł
0

Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa

W książce podjęto próbę ukazania różnych sposobów doświadczania i opisu procesów restrukturyzacji, wyrażanych w postaci osobistych narracji przez mieszkańców typowych osiedli przyzakładowych, które wskutek restrukturyzacji utraciły dotychczasowe podstawy ekonomicznej egzystencji i dryfują w stronę enklaw ubóstwa i zaniedbania. Podstawą empiryczną zaprezentowanych w tomie analiz są wyniki badań prowadzonych w latach 2008-2011 przez zespół naukowców pod kierunkiem Kazimiery Wódz w ramach projektu SPHERE („Space, Place and the Historical and contemporary articulation of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic Restructuring and regeneration”). (...)

W pracy zaprezentowano założenia i metodologię projektu SPHERE, opisano przebieg procesów restrukturyzacji trwających na Śląsku od lat dziewięćdziesiątych, przedstawiono najistotniejsze, zdaniem autorów, konsekwencje społeczne i kulturowe transformacji ekonomicznej, które zgodnie z przyjętymi założeniami poddano analizie na poziomie osobistych narracji, wypowiedzi ekspertów, reprezentacji symbolicznych, praktyk kulturowych, zastanych i wywołanych materiałów wizualnych.

Całość zamyka aneks zawierający reprodukcje plansz z wystawy „Stare regiony przemysłowe w procesie zmian. Ludzie –pejzaże –narracje” (dostępne także na załączonej płycie CD).

prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki

 

 

 

Kategoria:

Autor: Kazimiera Wódz (red.)

ISBN   978-83-7164-793-2
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  288
Rok wydania  2013

Wprowadzenie

 

Część I. Transformacja ekonomiczna a tożsamość kulturowa

1. Stare regiony przemysłowe Europy w procesie zmian – założenia i metodologia projektu SPHERE (Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak, Krzysztof Łęcki, Maciej Witkowski, Jolanta Klimczak-Ziółek)

2. Wyzwania restrukturyzacji − społeczne skutki transformacji regionu katowickiego po roku 1989 (Kazimiera Wódz, Jolanta Klimczak-Ziółek)

3. Śląskie i zagłębiowskie społeczności robotnicze w perspektywie socjologicznej. Stan badań (Maciej Witkowski) 49

4. Restrukturyzacja w perspektywie genderowej (Jolanta Klimczak-Ziółek, Kazimiera Wódz)

 

Część II. Przestrzeń i miejsca w narracjach osobistych i wypowiedziach ekspertów

5. Krajobrazy pamięci – rama teoretyczna (Monika Gnieciak)

6. Przestrzeń w narracjach osobistych i eksperckich (Monika Gnieciak)

7. Fotograficzne reprezentacje badanych społeczności (Daniela Dzienniak-Pulina)

8. Rewitalizacja, przestrzeń publiczna (Piotr Kulas, Kazimiera Wódz)

 

Część III. Stare i nowe tożsamości indywidualne i zbiorowe

9. Tożsamość regionalna – pomiędzy ekonomią a kulturą (Piotr Kulas, Witold Mandrysz)

10. Przeobrażenia wzorców kobiecych i męskich w społecznościach postrobotniczych. Refleksja z badań (Jolanta Klimczak-Ziółek)

 

Część IV. Kulturowe reprezentacje zmian. Symbole i obrazy

11. Literatura jako symboliczna (re)prezentacja (Paweł Ćwikła, Krzysztof Łęcki)

12. Świat przedstawiony Górnego Śląska – reprezentacje symboliczne regionu w obrazach. Od socrealizmu do realizmu magicznego (Paweł Ćwikła, Krzysztof Łęcki)

13. Między tradycją a nowoczesnością. Praktyki kulturowe na Górnym Śląsku po transformacji (Barbara Słania)

 

Zamiast zakończenia Ludzie–pejzaże–narracje. Stare regiony przemysłowe w procesie zmian

 

Aneks Stare dzielnice robotnicze miast województwa śląskiego w badaniach socjologicznych. Historia pewnego badawczego projektu (Krzysztof Łęcki)

Bibliografia

Projekt SPHERE – plansze z wystawy