Moje Katowice IV

39,00 zł
0

Tym razem polecam odwiedzenie Muzeum Archidiecezjalnego z bogatymi zbiorami sztuki sakralnej, placówkę wyróżniającą się wśród instytucji kultury Katowic. Przypominam też wybrane fragmenty zapomnianych dziejów miasta, takie jak: ostatnie dni wsi Katowice, funkcjonowanie gminy starokatolickiej, działania czytelni dla kobiet oraz innych organizacji społecznych i sportowych w latach 1918–1939, trudne początki polskiego księgarstwa. Krajobraz Katowic, stolicy Górnego Śląska, przez dziesięciolecia uległ wielkiej zmianie. Od II połowy XIX wieku architektoniczne oblicze miasta zmieniało się kilkakrotnie. Spacerując ulicami Katowic, warto zatrzymać wzrok na tych współczesnych i tych dawnych dokonaniach architektów. Na fasadach budynków odnajdziemy m.in. piętno stylów historycznych, secesji, modernizmu, funkcjonalizmu, a nieustanne przeobrażenia w XX i XXI wieku stanowi nasze dziedzictwo. Ruch budowlany w Katowicach wciąż trwa, powstają nowe osiedla mieszkaniowe: Franciszkańska, Bałtycka, Francuska-Lotnisko, tak inne od osiedla wojewódzkiego w Ligocie-Panewnikach z lat trzydziestych XX wieku. Miejsce tworzą ludzie, dlatego prezentowane felietony przybliżają Czytelnikowi sylwetki wybitnych osób związanych swą działalnością z Katowicami, m.in. artystów muzyków – Ludomira Różyckiego, Adama Didura, artystów malarzy – Jerzego Dudy Gracza, Hilarego Krzysztofiaka, Stefana Suberlaka, Olgierda Bierwiaczonka, Ewalda Gawlika, wybitnego przedstawiciela Kościoła – ks. biskupa Arkadiusza Lisieckiego, a także reprezentanta Wojska Polskiego – generała Józefa Zająca.

Od Autora

Kategoria:

Autor: Lech Szaraniec

ISBN   978-83-8183-006-5
Wymiary 175x250 mm
Liczba stron  148
Rok wydania  2019

Od Autora

Instytucje nauki i kultury

Muzeum Archidiecezjalne

Zasłużeni dla miasta

bp Arkadiusz Lisiecki

gen. Józef Zajac

Ludomir Różycki

Adam Didur

Jerzy Duda Gracz

Ewald Gawlik

Hilary Krzysztofiak

Stefan Suberlak

Olgierd Bierwiaczonek

Z dziejów miasta

Ostatnie lata wsi Katowice

Starokatolicy w Katowicach w XIX wieku

Czytelnia dla Kobiet

Polskie organizacje w latach 1918–1939

Trudne początki polskiego księgarstwa

Sport w latach 1919–1939

Architektura Katowic IX i XXI wieku

Architektura II połowy XIX wieku

Architektura I połowy XX wieku

Architektura II połowy XX wieku

Funkcjonalizm – architektura lat trzydziestych XX wieku

Na tropach katowickiej secesji

Osiedla XX i XXI wieku

Osiedle Wojewódzka

Osiedle Franciszkańskie

Osiedle Bałtycka

Osiedle Francuska–Lotnisko

Wybrana literatura

Nota o autorze