Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych

52,00 zł
0

Zdarza się, że gdy jestem w okolicach skrzyżowania ulic Ligockiej i Kredytowej w Starej Ligocie czy też przechodzę przez teren Kokocinca scieżka położona nieopodal Kłodnicy, w mojej wyobraźni pojawiają się obrazy – jak mogło wyglądać tutaj codzienne życie ludzi w minionych wiekach, jakie były ich losy, skąd czerpali siłę do działania… Pierwsze z wymienionych miejsc kojarzy mi się ze średniowieczna osada Lgota, która w tej okolicy mogła się znajdować, a drugie – z siedemnastowieczna kuźnica i dziewiętnastowieczna huta „Ida”, wybudowanymi w Kokocincu z woli pszczyńskich władców. Oczywiście takich miejsc pobudzających wyobraźnię jest więcej, na przykład: panewnicki klasztor oo. Franciszkanów, modernistyczna kolonia urzędnicza w Ligocie, ukryty na terenie bazy Orlenu posterunek kolejowy „Idaweiche” czy dom „Maria” w Starych Panewnikach. Każde z nich ma swoja historie, urok, niekiedy tajemnice. Wszystkie te miejsca stworzyli ludzie, którzy osiedli na terenie Ligoty i Panewnik na stałe bądź czasowo. Wiedli tutaj swe życie, przeżywając, tak jak i my dzisiaj, radości oraz smutki dnia codziennego. [...] Decydując się na opisanie dziejów ligocian i panewniczan, nie mieliśmy zamiaru idealizowania ich [...] Chodziło raczej o jak najbardziej obiektywne utrwalenie, upamiętnienie losów i działań ludzi, którzy mieszkali na tej ziemi [...] Nie ma wykluczonych, nie ma zapomnianych…

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Płonki

ISBN   978-83-7164-621-8
Wymiary  200x270 mm
Liczba stron  426
Rok wydania  2010

Wstęp

Warunki geograficzne i przyrodnicze

Granice Ligoty i Panewnik

Wokoł był las i bagna

Kłodnica i jej dopływy

Flora i fauna

Warunki klimatyczne

Gleby

Przeobrażenia

Warto zobaczyć

Lgota, osada nad Kłodnicą

Powstanie osady Lgota

Lgota – Elgoth – Ligota

 

Poczet książąt raciborskich

Koniec średniowiecznej Ligoty

Dzieje Panewnik od zarania do czasów I wojny światowej

Stara Kuźnica

Osada przemysłowa

Kuźnica

 

Dalsze losy osady przemysłowej

Starokuźnickie metamorfozy

Osada Panewnik

Powstanie wsi Panewnik

Zagrodnicy i chałupnicy

 

Dane statystyczne

Życie na ziemi pszczyńskiej w czasach feudalnych

Panewniczanie

Dawne zwyczaje

Młyn wodny

Karczma

Panewnickie przysiołki – Kokociniec

Kuźnica Kokocińska

 

Panewnickie przysiołki – Wymysłow

 

Rożne wydarzenia na ziemi pszczyńskiej od końca XVI do połowy XVIII wieku

Usytuowanie, drogi i zabudowa Panewnika w połowie XVIII wieku

Rożne wydarzenia na ziemi pszczyńskiej od połowy XVIII do połowy XIX wieku

Usytuowanie, drogi i zabudowa Panewnika w pierwszej połowie XIX wieku

Uwłaszczenie chłopów

Rożne wydarzenia na ziemi pszczyńskiej od połowy do końca XIX wieku

Ludność Panewnika i jej struktura od połowy XIX do pierwszych lat XX wieku

 

Miejscowość turystyczno-rekreacyjna

Usytuowanie, drogi i zabudowa Panewnika w 1916 roku

Dzieje Ligoty od drugiej połowy XVII wieku

Pusta Lhota

Ligocki młyn do czasow i wojny światowej

Ponowne narodziny

Spis treści

Ligockie nazwy

Karczma

Pionierzy

Dane statystyczne

Spacer po XVIII-wiecznej Ligocie

Ligota do połowy XIX wieku

Huta „Ida"

Zaginiony klasztor i studnia w Ligocie

Nowoczesność nadchodzi, czyli rozwoj kolejnictwa

Dworzec kolejowy

 

Rozwoj przemysłu w latach 1855–1914

 

Przemysł wapienny

 

Przemysł chemiczny

 

Inne zakłady przemysłowe

Drogi i zabudowa Ligoty w pierwszych latach XX wieku

Ligota, jako miejsce wypoczynku i rozrywki

Przekroj społeczny w początkach XX wieku

Polskie organizacje społeczne

Okres I wojny światowej, powstań śląskich i plebiscytu

 

Początek wojny

1915 r.

1916 r.

1917 r.

1918 r.

1919 r.

Pierwsze Powstanie Śląskie

1920 r.

Drugie Powstanie Śląskie

Przed Plebiscytem

Plebiscyt

Trzecie Powstanie Śląskie

Powstaniec Franciszek Sroka

 

Dwudziestolecie międzywojenne

Nareszcie w Polsce

Ligota częścią Katowic

Gmina Panewniki

Kolejnictwo

 

Przemysł

 

Rozwoj infrastruktury i zabudowy w Ligocie

Rozwoj zabudowy w Panewnikach

Urzędnicza dzielnica willowa

Życie codzienne w Ligocie i w Panewnikach

Spacer po przedwojennych Panewnikach

Wypoczynek i rekreacja

Polskie organizacje społeczne

II wojna światowa

Relacje międzyludzkie tuż przed wojną

Cios za cios

Sierpień 1939

1 września 1939

2 września 1939

3 września 1939

Działania wojenne na terenie Ligoty i Panewnik

Nowa władza

Miejsce kaźni i wiecznego spoczynku

 

Los uchodźców

Arbeitsamt

Radioodbiorniki i „palcówki”

Volkslista

Indoktrynacja ludności, czyli niedzielne „pranie mózgów”

Wysiedlenia

Przymusowo wcieleni

Okupacyjna codzienność

Relacje międzyludzkie w czasie okupacji

Obcokrajowcy

Ruch oporu w pierwszym okresie okupacji

„Krwawa Julka”

Łączniczka Krysia, czyli z grypsami tam i z powrotem

Ruch oporu w Ligocie i Panewnikach – ciąg dalszy

Bunkier – schron

Skład mebli

Wojenne losy Franciszka Sroki

Wielka ucieczka

Nadchodzi „Wielki Brat” – Rosjanie w Ligocie i Panewnikach

Dzieje Ligoty i Panewnik od 1945 roku do czasów współczesnych

Ekshumacja

Władza PRL

Panewniki dzielnicą Katowic

Kolejnictwo

Przemysł

Rozwój urbanistyczny Ligoty i Panewnik w latach 1945–1990

Biblioteki

Organizacje i instytucje społeczne

Lata 90. – czas transformacji

Życie religijne

Wstęp, czyli figurka św. Floriana

Początki chrześcijaństwa w Ligocie i okolicach Panewnik

Reformacja i kontrreformacja w parafii mikołowskiej, czyli ginący klucz

Górnośląscy parafianie w państwie pruskim

Franciszkanie w Panewnikach, czyli w zasięgu wzroku św. Franciszka

Siostry zakonne w Panewnikach, czyli poszukiwanie skarbu

Szkolnictwo

Wstęp, czyli dzieje małego Janka w śląskiej szkole

Pierwszy „rechtor”, czyli mikołowska szkoła parafialna

Szkoła pruska, czyli „zakład dla tresowania ludzi

Polska szkoła międzywojenna, czyli śląscy Kolumbowie

Szkoły pod okupacją niemiecką, czyli klasa z portretem Hitlera

Szkoły w PRL-u czyli, w rytmie pierwszomajowych pochodów

Szkoły po 1989 roku, czyli zmiany i powroty

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach-Ligocie

Harcerski Hufiec w Katowicach-Ligocie

Skauting/harcerstwo w Katowicach i na Górnym Śląsku

Harcerstwo w Ligocie, powstanie i rozwój w latach 1924–1939 r.

Działalność ligockich harcerzy we wrześniu 1939 r.

Lata 1939–1945

Reaktywacja harcerstwa w 1945 roku. Harcerstwo w Ligocie w latach 1945–50

Ponowna reaktywacja harcerstwa w 1956 r

Hufiec ZHP Katowice-Ligota w latach 1956–1975

Akcje letnie i zimowe Hufca w latach 1957-1975

Udział Hufca w obozowych akcjach Katowickiej Chorągwi ZHP

Rozwój Hufca w latach 60. 70. drużyny specjalistyczne

Samodzielne akcje obozowe niektórych środowisk Hufca

Krąg Puszczański

Obraz harcerskiej drużyny i szczepu Hufca w Ligocie, lata 60. i 70.

Powstanie Kręgu Instruktorów byłego hufca ZHP w Ligocie w 2007 r.

Życie muzyczne

Ruch śpiewaczy

Na chwałę Panu

Gangster

Brzmienia Bazyliki

Ekopieśń

Recitale gwiazd

Rytm & bluesowa stodoła

Kciuk Joachima

Kwadratowy boom

Jazz-rock do kwadratu

Muzyczna kraina

Piąty wydział

Milczący gigant

Pieśń pozostanie ta sama

Teatry i teatrzyki

Aktorski koloryt

A wszystko zaczęło się

Szkolne grupy teatralne

Teatry i kabarety z MDK „Ligota”

Przy parafii panewnickiej

Sport

Ligocianka – „Klub efemeryda"

Znani i bardzo znani

Sport na sali gimnastycznej

Sport i rekreacja dnia dzisiejszego

Lasy i leśnictwo

Od średniowiecza do II wojny światowej

Lata powojenne – utworzenie Nadleśnictwa Katowice

„Kryminowa”

Miejski Dom Kultury „Ligota”

Rys historyczny

Życie codzienne MDK „Ligota”

Cykliczne festiwale i imprezy

Kursy, zajęcia, wystawy, spotkania

Zasłużeni, znani ligocianie i panewniczanie