30.01.2024

Spotkanie z Józefem Musiołem w Warszawie

25.01.2024

Spotkanie autorskie z Markiem Blautem

14.12.2023

Spotkanie z autorem książki "Okrakiem przez wiek" Józefem Musiołem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wokół najnowszej książki naszego wydawnictwa autorstwa Józefa Musioła pt. "Okrakiem przez wiek", które odbędzie się 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Bibliotece Śląskiej. Rozmowę poprowadzi prof. Jan Malicki.

 

Józef Musioł – ur. 9 stycznia 1933 roku w Połomi, syn Franciszka, uczestnika trzech powstań śląskich na ziemi wodzisławskiej i Marty z Białeckich, także z rodziny powstańczej. Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, dziennikarz, literat, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w Stanie Spoczynku, były wiceminister sprawiedliwości i działacz Stronnictwa Demokratycznego. W dzieciństwie jeden z najmłodszych łączników Armii Krajowej. Człowiek wielu zainteresowań, autor ponad 30 książek, w tym wielu dotyczących Śląska, niektórych tłumaczonych na języki obce, twórca teatru
faktu „Sąd Młodych”. Nazywany ambasadorem Śląska w Warszawie. Będziemy rozmawiać o ukochanym przez autora Śląsku, o losach jego rodziny, ale i o skomplikowanej historii tego regionu, o powstaniach śląskich i dramatycznych losach Ślązaków w czasie II wojny światowej. Autor to przede wszystkim prawnik i osoba przez wiele lat aktywna w polityce, człowiek, który nigdy nie dał się złamać. Nie ominiemy zatem i współczesnych tematów: będzie mowa o polityce, o kulisach Okrągłego Stołu czy o obecnej sytuacji w systemie sprawiedliwości.
Jednym słowem – okrakiem przez wiek!

14.11.2023

Zapraszamy na spotkanie z prof. Januszem Musiałem i jego fotograficzno-literacką twórczością.

08.02.2023

Spotkanie ku pamięci...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone pamięci ś.p. dra Tadeusza Siernego - Prezesa Wydawnictwa, redaktora, przyjaciela, miłośnika Śląska...

Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie  18:00 w Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11.

Spotkanie poprowadzi prof. Marian Kisiel.

Wstęp wolny.

23.01.2023

Promocja książki Moje Katowice V

Serdecznie zapraszamy na promocję książki Lecha Szarańca Moje Katowice V, która odbędzie się 24 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 w Muzeum Historii Katowic, przy ul. Szafranka 9.

W czasie promocji o swojej najnowszej książce opowie sam Autor, a Wydawnictwo "Śląsk" będzie prowadzić sprzedaż książek z cyklu Moje Katowice w promocyjnej cenie 35 zł.

Zapraszamy! 

29.11.2022

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy Prezesa i zołożyciela Wydawnictwa Naukowego "Śląsk"

12.08.2022

Pegazik 2022 przyznany Redakcji Kwartalnika "Guliwer"

Podczas Poznańskich Targów Książki ogłoszono laureatów nagrody Pegazik 2022 w kategorii Przyjaciel Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz Twórca Książki dla Dzieci i Młodzieży. Nagroda w kategorii Twórca Książki dla Dzieci i Młodzieży została przyznana Annie Onichimowskiej – pisarce i poetce.

Uzasadnienie:

Nagroda za całokształt dorobku i stałą aktywność twórczą, prowadzoną w znakomity sposób od ponad 40 lat, a w szczególności za odwagę podejmowania trudnych problemów i liryczny humor pojawiający się w opowieściach Autorki o kwestiach nieoczywistych i skłaniających do refleksji, a także za pamięć o dziecięcych czytelnikach w różnym wieku.

 

Nagroda w kategorii Przyjaciel Książki dla Dzieci i Młodzieży została przyznana: Redakcji Kwartalnika „Guliwer”

Uzasadnienie:

Nagroda za ponad 30-letnie wnikliwe przyglądanie się wszelkim zjawiskom związanym z książkami dla dzieci i rynkiem tych książek. Za pracę badawczą, recenzencką, analityczną i informacyjną. Za konsekwentne tworzenie i wydawanie – wbrew trudnościom i kryzysom – periodyku, który jest nieocenionym źródłem wiedzy dla naukowców, nauczycieli, bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz rodziców młodych czytelników.
 

https://wirtualnywydawca.pl/2022/03/pegazik-2022-przyznany/

 

29.10.2021

Tomik poetycki Pana Andrzeja Szuby "Wygasić" otrzymał wyróżnienie Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego.

W 2021 r. odbyła się narada Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagrody za publikacje wydane w 2020 roku. Kapituła postanowiła, iż Głównym Laureatem Nagrody będzie śp. Jacek Łukasiewicz (21.06.1934 - 07.03.2021) za tomik Cięcia. Ponadto jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je za swoje najnowsze książki poetyckie następujący autorzy: Maciej Bieszczad Niteczka, Krzysztof Czachorowski Śpiewnik z oka, Mirosław Dzień Ptaki, ptaszki,  Marian Kisiel za Zielone pola oraz Andrzej Szuba za tomik Wygasić. Gratulujemy!

21.08.2021

Tomik poetycki Pana Prof. Mariana Kisiela "Zielone pola" został wyróżniony przez Kapitułę Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego.

W lipcu 2021 r. odbyła się narada Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagrody za publikacje wydane w 2020 roku. Kapituła postanowiła, iż Głównym Laureatem Nagrody będzie śp. Jacek Łukasiewicz (21.06.1934 - 07.03.2021) za tomik Cięcia. Ponadto jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je za swoje najnowsze książki poetyckie następujący autorzy: Maciej Bieszczad Niteczka, Krzysztof Czachorowski Śpiewnik z oka, Mirosław Dzień Ptaki, ptaszki, Marian Kisiel za Zielone pola oraz Andrzej Szuba za tomik Wygasić. Gratulujemy!