Serdecznie zapraszamy na spotkanie wokół najnowszej książki naszego wydawnictwa autorstwa Józefa Musioła pt. "Okrakiem przez wiek", które odbędzie się 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Bibliotece Śląskiej. Rozmowę poprowadzi prof. Jan Malicki.

 

Józef Musioł – ur. 9 stycznia 1933 roku w Połomi, syn Franciszka, uczestnika trzech powstań śląskich na ziemi wodzisławskiej i Marty z Białeckich, także z rodziny powstańczej. Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, dziennikarz, literat, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w Stanie Spoczynku, były wiceminister sprawiedliwości i działacz Stronnictwa Demokratycznego. W dzieciństwie jeden z najmłodszych łączników Armii Krajowej. Człowiek wielu zainteresowań, autor ponad 30 książek, w tym wielu dotyczących Śląska, niektórych tłumaczonych na języki obce, twórca teatru
faktu „Sąd Młodych”. Nazywany ambasadorem Śląska w Warszawie. Będziemy rozmawiać o ukochanym przez autora Śląsku, o losach jego rodziny, ale i o skomplikowanej historii tego regionu, o powstaniach śląskich i dramatycznych losach Ślązaków w czasie II wojny światowej. Autor to przede wszystkim prawnik i osoba przez wiele lat aktywna w polityce, człowiek, który nigdy nie dał się złamać. Nie ominiemy zatem i współczesnych tematów: będzie mowa o polityce, o kulisach Okrągłego Stołu czy o obecnej sytuacji w systemie sprawiedliwości.
Jednym słowem – okrakiem przez wiek!