Ulica dostępna w rewitalizacji obszarów śródmiejskich

55,00 zł
0

"Ulice i chodniki, czyli główne przestrzenie publiczne miasta, to jego najważniejsze narządy” tak pisała Jane Jacobs w swojej słynnej książce „Śmierć i życie wielkich amerykańskich miast”, już w latach 60. XX wieku, która okazała się jednym z najważniejszych dzieł o mieście i architekturze. Ale czy my dzisiaj w Polsce o ulicach myślimy w kategoriach przestrzeni publicznych? Czy zastanawiamy się nad nimi w kategoriach dostępności? Dostępności dla kogo a dla kogo nie i na jakich zasadach?

Droga do prawidłowego poznania odpowiedzi na te pytania bierze się ze spojrzenia z bliska na codzienną sytuację funkcjonowania naszych ulic, z próbą zrozumienia co się na nich dzieje, co to oznacza, czy jest tam jakaś prawidłowość. Czy te ulice potrzebują pobudzenia do życia, czy wręcz przeciwnie wymagają pielęgnowania istniejącej relacji.

Właściwie po to powstała ta publikacja, żeby zwrócić uwagę na aspekt kształtowania współczesnych ulic jeszcze przed procesem ich odnowy, być może żeby spojrzeć na ten aspekt bardziej rozważnie. (...)

Niniejsza publikacja jest skierowana do urzędników, urbanistów, architektów, projektantów naukowców, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych i samych mieszkańców, którzy są zaangażowani w proces odnowy ulic miejskich i chcą się do tego procesu lepiej przygotować, aby przyczynić się do współtworzenia lepiej funkcjonujących, dostępnych, bezpiecznych ulic, które mogą stanowić ważną przestrzenią publiczną w mieście oferującą wiele jej użytkownikom i użytkowniczkom, ale co najważniejsze na miarę lokalnych potrzeb.

[Ze Wstępu]

Kategoria:

Autor: pod redakcją Agnieszki Labus

ISBN   978-83-8183-143-7
Wymiary  210 x 210 mm
Liczba stron  224
Rok wydania 2022

Monografia stanowi wartościowe i bardzo użyteczne studium problematyki dostępności przestrzeni miejskiej jaką jest ulica. Ma charakter uniwersalny i może być z powodzeniem wykorzystywana przez badaczy i praktyków różnych specjalności związanych z architekturą, urbanistyką, a także projektowaniem uniwersalnym. Przedstawienie punktu widzenia różnych badaczy stanowi niewątpliwie ogromną wartość publikacji. (...)

fragment recenzji

dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka

 

(...) autorami poszczególnych rozdziałów są studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wspierani w procesie projektowym przez interdyscyplinarny zespół ekspertów międzynarodowych i krajowych, którzy jako przyszli architekci i architektki będą współdecydować o kształcie i przyszłości naszych miast, w tym ulic, czy budynków, to publikacja nabiera szczególnego znaczenia (...)

fragment recenzji

dr hab. Marian Grzegorz Gerlich

 

CZĘŚĆ I. Wstęp

Agnieszka Labus, Damian Przybyła, Marvin Bratke, Alberto T. Estévez

 

Rozdział 1 Dlaczego ulica dostępna?

Agnieszka Labus

Rozdział 2 Zespół realizujący

Agnieszka Labus

Rozdział 3 Opis projektu, cel, zakres i metodyka badań na przykładzie ulicy Plebańskiej w Gliwicach

Agnieszka Labus

Rozdział 4 Baza pojęć występujących w pracy

Agnieszka Labus, Paulina Konsek, Joanna Jonda, Aleksandra Gajewska, Agata Goleśna, Anna Ławecka

 

CZĘŚĆ II Ulica dostępna w rewitalizacji obszarów śródmiejskich

Agnieszka Labus, Paulina Konsek

 

Rozdział 1 Stan badań

Paulina Konsek, Agnieszka Labus

Zapewnienie dostępności w przestrzeni miejskiej

Jak definiowana oraz regulowana jest dostępność - wytyczne i normatywy

Społeczny wymiar dostępności

Strategia idei dostępności ulicy w skali miasta

Dostępność historycznych obszarów miast wobec rewitalizacji

Rozdział 2 Rewitalizacja historycznych obszarów miast

Paulina Konsek

Wyzwania rewitalizacji historycznych obszarów miast w kontekście dostępności.

Koncepcje miejskie i sposoby podejścia w kontekście dostępności ulic historycznych obszarów miast.

Rozdział 3 Dobre praktyki w projektowaniu ulic dostępnych w Europie

Paulina Konsek

 

CZĘŚĆ III Badania interdyscyplinarne na przykładzie ulicy Plebańskiej w Gliwicach

Agnieszka Labus, Joanna Jonda, Aleksandra Gajewska

 

Rozdział 1 Zagadnienia przestrzenne

Joanna Jonda, Agnieszka Labus

Wstęp

Cele, zakres i pytania badawcze

Metodyka badań

Charakterystyka ulicy Plebańskiej w Gliwicach

Analiza w skali śródmieścia miasta Gliwice

Analiza w skali urbanistycznej terenu ulicy Plebańskiej

Wnioski z analiz przestrzennych

Rozdział 2 Zagadnienia społeczne

Aleksandra Gajewska, Agnieszka Labus

Wstęp

Cel, zakres i pytania badawcze

Metodyka badań

Jakość życia mieszkańców

Charakterystyka użytkowników ulicy Plebańskiej

Postrzeganie ulicy Plebańskiej i Starówki

Wnioski z analiz społecznych i schemat działań społecznych

Wytyczne projektowe i schemat działań społecznych

Rozdział 3 Zag, zadnienia organizacyjne

Joanna Jonda ,Anna Řawecka

Wstęp

Cele, założenia i pytania badawcze

Metodyka badań

Charakterystyka innowacyjnych metod i narzędzi projektowych

Wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi projektowych w projekcie

Charakterystyka projektu badawczego pod kątem działań organizacyjnych

Wnioski z działań organizacyjnych

 

CZĘŚĆ IV Rozwiązania - koncepcje projektowe

Agnieszka Labus, Agata Goleśna, Anna Ławecka, Ania Kieloch, Dominika Bednarz, Hania Galas, Iwona Benek, Marta Błaszczyk, Patrycja Sojka, Patryk Prychodko

 

Rozdział 1 Koncepcje projektowe: skala planistyczno-urbanistyczna

Agata Goleśna, Agnieszka Labus

Dostępność w zagadnieniach planistyczno-urbanistycznych - wyzwania

Wyzwania projektowe związane z dostępnością na ulicy Plebańskiej

Wytyczne projektowe dla ulicy Plebańskiej w kontekście dostępności

Wnioski

Rozdział 2 Koncepcja planistyczno-urbanistyczne ulicy Plebańskiej w Gliwicach

Anna Ławecka, Agnieszka Labus

Rozdział 3 Zagadnienia przestrzenne. Dostępność w projektowaniu mebli miejskich

Ania Kieloch, Dominika Bednarz, Hania Galas, Iwona Benek, Marta Błaszczyk, Patrycja Sojka,

Patryk Prychodko

 

CZĘŚĆ V Rekomendacje końcowe

Agnieszka Labus, Paulina Konsek, Joanna Jonda, Aleksandra Gajewska, Agata Goleśna, Anna Ławecka

 

Rozdział 1 Rekomendacje dotyczące zagadnień przestrzennych

Joanna Jonda

Rozdział 2 Rekomendacje dotyczące zagadnień społecznych

Aleksandra Gajewska

Rozdział 3 Rekomendacje dotyczące zagadnień organizacyjnych

Agata Goleśna, Anna Ławecka

Rozdział 4 Model rewitalizacji ulicy dostępnej

Joanna Jonda

 

CZĘŚĆ VI Bibliografia

 

CZĘŚĆ VII

Spis rysunków i fotografii w obszarze śródmiejskim