Blask arcydzieł Księga wtóra O lśnieniach i olśnieniach

39,00 zł
0

 Tom pierwszy Blasku arcydzieł (Katowice 2020) zawierał analizy utworów z 3000 lat literatury światowej. Były to eposy, powieści, hymn, wiersze, poematy i komedia: Odyseja, Eneida, Bogurodzica, Fraszki Kochanowskiego, Sonety Szekspira, Monachomachia, Tygrys Blake’a, Rękopis znaleziony w Saragossie, Eugeniusz Oniegin, Pan Tadeusz, Dożywocie, Beniowski, Koty Baudelaire’a, Lalka, Popioły, Żywe kamienie, Ulisses, Ferdydurke, Mistrz i Małgorzata, Kwiaty polskie, Blady płomień.

            Tom drugi, noszący podtytuł O lśnieniach i olśnieniach, przynosi charakterystyki wierszy lirycznych (Asnyka, Barańczaka, Fika, Herberta, Kisiela i Łobodowskiego), poematów (Byrona i Lubosza), powieści (Bartnickiego, Berenta, Cervantesa, Cortázara, Dąbrowskiej, Eco, Haszka i Jarczewskiego), prozy poetyckiej (Iwaszkiewicza), opowiadania (Borgesa), esejów literackich (Harolda Blooma, Borowego, Głowińskiego i Jakóbczyka), biografii pisarzy (Golińskiego), syntezy epoki literackiej (Kwiatkowskiego), felietonów (Kisielewskiego), a nawet popularnonaukowej pracy językoznawczej (Bralczyka) oraz encyklopedii, objaśniającej 12000 trudnych miejsc w tekście Ulissesa (hasło Joyce).

            Większość esejów dotyczy dzieł z wieku XX, choć w niektórych wspomina się o stuleciu XIX (Asnyk, Byron) czy nawet XVII (Cervantes). Dwa eseje dotyczą powieści opublikowanych w XXI wieku: mowa o Selmie Jarczewskiego (2012; w roku 2013 wysuwana do nagrody Angelus) oraz Myśliwice, Myśliwice Bartnickiego (2021; nagrodzonej przez Miasto Gdańsk w 2022 roku). Artykuł o Oziminie Berenta związany jest z 150-leciem urodzin pisarza (1873-1940). Szkice o Iwaszkiewiczu -- w „Twórczości” 1983, nr 2: Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi) – i Joysie wiążą się ze 100-leciem urodzin Irlandczyka (1882-1941) i 100-leciem edycji Ulissesa (1922).

            W trzecim tomie Blasku arcydzieł, czyli Kwintecie polskich noblistów, będzie oczywiście mowa o Miłoszu, Reymoncie, Sienkiewiczu, Szymborskiej i Tokarczuk, a jednocześnie także o Tomaszu Mannie (co zapowiada kustoda alias kustosz na okładce wydawanego właśnie tomu), Nabokovie, Orzeszkowej (też pretendentce do Nagrody Nobla), Pilchu, Prouście, Słowackim, Stendhalu, Vincenzie, Wyce i Żeromskim (konkurencie Reymonta).

Kategoria:

Autor: Jerzy Paszek

ISBN   978–83–8183–167–3 
Wymiary  130x205
Liczba stron  225
Rok wydania  2023

Asnyk
Barańczak
Bartnicki
Berent
Bloom
Borges
Borowy
Bralczyk
Byron
Cervantes
Cortázar
Dąbrowska
Eco
Fik
Głowiński
Goliński
Haszek
Herbert
Iwaszkiewicz
Jakóbczyk
Jarczewski
Joyce
Kisiel
Kisielewski
Kwiatkowski
Lubosz
Łobodowski
Pointa
Indeks osobowy