Kantory graniczne. Eseje

10,00 zł 15,00 zł
0

Na tom szkiców Kantory graniczne (2012) składają się propozycje refleksji nad przejawami niektórych sądów zbiorowych, które powstają na zapleczu literatury i pozwalają wyraziściej artykułować stanowiska nurtów nieoficjalnych, dyskusyjnych. Tekst Literatura na Śląsku podejmuje próbę charakterystyki dorobku katowickiego środowiska twórczego w kilku przedziałach xx wieku: w czasie przed drugą wojną światową, okresie prl-u oraz w dobie ostatniej transformacji. Blok tematyczny Kantory graniczne dotyczy rozważań o istocie, zakresie i przemianach formalno-treściowych literatury, twórczości pogranicza wschodniego i zachodniego jako przejawu mitologizacji procesu dziejowego i artystycznego, splotu pokrewieństw i kontrastów. Szkic polemiczny o świadomości niemieckiej (Jak myślą Niemcy) przyjmuje za punkt wyjścia krytyczną analizę książki niemieckiego dziennikarza Thomasa Urbana pt. Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w xx wieku.

Motyw pogranicza znajduje swoją literacką egzemplifikację w twórczości m.in. Gustawa Morcinka, Jana Pierzchały, Niny Kracherowej, Bolesława Lubosza, Jana Pawła Krasnodębskiego, Wojciecha Kuczoka, Leona Bielasa, Henryka Wańka.

Od Autora

 

Kategoria:

Autor: Józef Górdziałek

ISBN   978-83-7164-748-2
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  134
Rok wydania  2012

Od Autora

 

LITERATURA NA ŚLĄSKU

Tradycja

Witryna poezji

Sygnały prozy

 

KANTORY GRANICZNE

Legenda pogranicza

Mity graniczne

Mitologizacja świata

Legenda otwarcia

 

RODOWODY

Ostatnia powieść Jana Pierzchały

Tropami rodowodu

Przygody Bolesława Lubosza

Poza fasadą mitu. Eseistyka Włodzimierza Paźniewskiego

Marzenia i podboje miłosne. O twórczości Jana Pawła Krasnodębskiego

Motyw pogranicza

Jak myślą Niemcy