Moje Katowice III

39,00 zł
0

Prezentuję Państwu trzecią część moich felietonów. Większość zamieszczonych w tej książce tekstów poświęciłem wybitnym twórcom (Rafał Pomorski, Paweł Steller, Emanuel Imiela, Stanisław Szukalski, Jan Wysocki, Paweł Wróbel), naukowcom (Andrzej Brożek, Ludwik Musioł, Adolf Dygacz, Jerzy Szydłowski) i kapłanom (Teofil Bromboszcz, Ludwik Skowronek, Emil Szramek) działających w XX wieku w Katowicach. Wśród zasłużonych dla miasta nie mogło zabraknąć sylwetek przedstawicieli życia muzycznego (Stefan Marian Stoinski, Jan Fojcik, Grzegorz Fitelberg) oraz wybranych postaci wyróżniających się aktywnością na niwie życia kulturalnego i społecznego (Konstanty Prus, Józef Ligęza, Andrzej Mielecki, Edmund Bojanowski)

Za godne przypomnienia uznałem dzieje takich instytucji kultury i nauki jak Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach i Galeria Szyb Wilson, a także dwóch świątyń na Osiedlu Tysiąclecia.

Krajobraz Katowic, stolicy Górnego Śląska, przez dziesięciolecia głównego ośrodka przemysłu ciężkiego, uległ wielkiej zmianie, ale zazwyczaj jest kojarzony z dymiącymi kominami hut i kopalnianymi szybami wydobywczymi, dlatego przypominam równie, początki dziejów kopalni „Wujek” do 1914 roku i kopalni „Murcki” do 1945 roku oraz historie miejscowego biedaszybikarstwa w latach 1931–1936.

Od Autora

Kategoria:

Autor: Lech Szaraniec

ISBN   978-83-7164-975-2
Wymiary  175x250 mm
Liczba stron  156
Rok wydania 2018

Od Autora

Instytucje nauki i kultury

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara

w Katowicach

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

Galeria Szyb Wilson

Świątynie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej

Uzdrowienia Chorych na Osiedlu Tysiąclecia

Kościół pw. Matki Boskiej Piekarskiej na Osiedlu Tysiącleciu

Zasłużeni dla miasta

bł. Edmund Bojanowski

ks. Ludwik Skowronek

ks. bp dr Teofil Bromboszcz

bł. ks. dr Emil Szramek

Stefan Marian Stoinski

Jan Fojcik

Grzegorz Fitelberg

Emanuel Imiela

Andrzej Mielecki

Konstanty Prus

Ludwik Musioł

Adolf Dygacz

Andrzej Brożek

Jerzy Szydłowski

Józef Ligęza

Stanisław Szukalski

Paweł Steller

Rafał Pomorski

Paweł Wróbel

Jan Wysocki

Józef Danda

Szlak artystycznej pamięci

Z dziejów przemysłu

Kopalnia „Wujek” do 1914 roku

Kopalnia „Murcki” do 1945 roku

Biedaszybikarstwo na terenie Katowic 1930–1936

Wybrana literatura

Nota o autorze