Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (wydanie 2)

48,00 zł
0

Nr 6 w serii Profesjonalny Pracownik Socjalny

Pozycja niezbędna asystentom rodziny, pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantom Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Asystentura rodziny sama w sobie wpisuje się w koncepcję zmiany systemu pomocy rodzinie poprzez oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń pieniężnych. Daje możliwość jakościowej, pogłębionej pracy z klientem poprzez zwiększenie czasu pracy i częstotliwości spotkań. Jeśli dodatkowo podstawy metodyki pracy asystenta rodziny oprzemy na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, to ułatwi to przestrzeganie zasad, istotnych w zawodach związanych z niesieniem pomocy, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, indywidualizacja udzielanej pomocy, maksymalne zwiększanie samostanowienia klienta, praca na jego własnych zasobach, wzmacnianie klienta. 
Książka zawiera charakterystykę wielu metod Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które można zastosować w pracy z całą rodziną, jej poszczególnymi członkami, w tym z dziećmi i młodzieżą.

Ze Wstępu
 

Kategoria:

Autor: Izabela Krasiejko

ISBN   978-83-7164-745-1
Wymiary  160 x 235 mm
Liczba stron  358
Rok wydania  2013

Wstęp

1. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako model pracy asystenta rodziny

1.1. Upowszechnienie PSR w pracy terapeutycznej i socjalnej z rodziną

1.2. Główne idee, inspiracje i założenia PSR

1.3. Dostosowanie modelu PSR do pracy w instytucji biurokratycznej

1.4. Metody PSR

1.5. Prowadzenie spotkania rodzinnego

1.6. Zastosowanie modelu PSR w pracy z rodziną w szczególnie trudnych sytuacjach

1.7. Budowanie rozwiązań w kierowaniu zespołem asystentów

 

2. Praca Socjalna Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy asystentów rodziny w Polsce

2.1. Metodologia badań własnych

2.2. Implementacja koncepcji budowania rozwiązań do pracy asystenta rodziny

2.3. Opinie osób szkolonych do realizacji asystentury i ją wykonujących na temat użyteczności modelu PSR w ich pracy z klientami

2.4. Opinie klientów na temat metodycznego działania asystentów

2.5. Deklaracje asystentów rodziny na temat respektowania zasad i stosowania metod PSR

2.6. Faktyczne zastosowanie modelu PSR w pracy asystenta rodziny

2.7. Możliwości zastosowania PSR w ośrodku pomocy społecznej

 

3. Przykłady działań w zakresie asystentury rodzin z wykorzystaniem modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

3.1. Wykorzystanie elementów PSR w pracy częstochowskiego asystenta rodziny

3.2. Praca na zasobach i poszukiwanie rozwiązań w realizacji sosnowieckiej asystentury rodziny w ramach projektu systemowego

3.3. Plan pracy z rodziną oraz jego realizacja

3.4. Użycie PSR w pracy zespołów interdyscyplinarnych

 

Podsumowanie wyników badań

Zakończenie

Bibliografia

 

Aneksy

1. Dwa sposoby percepcji problemu

2. Wywiad wstępny – przydatne pytania

3. Przykłady formularzy dokumentów stosowanych przez asystentów rodziny

4. Ocena sytuacji rodziny, plan pracy i jego realizacja w świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ujęciu PSR i z wykorzystaniem Dialogu Motywującego

5. Sprawozdanie półroczne z pracy asystenta rodziny w środowisku rodziny. Styczeń–czerwiec 2012 roku

6. Przydatne pytania i inne interwencje na poszczególnych etapach pracy z rodziną

7. Struktura rozmowy w ujęciu PSR

8. Formularz do skalowania

9. Rodzaje relacji klienta z asystentem rodziny, strategie postępowania i informacja zwrotna według PSR

10. Znaki bezpieczeństwa – formularz

11. Znaki bezpieczeństwa – przykładowy wypełniony formularz

12. Przykłady z setek „myśli dnia” uczestników szkoleń „Asystent rodziny” prowadzonych przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie