Projektowanie architektury w ujęciu analitycznym

40,00 zł
0

Przełożyła Ewa Maria Niezabitowska

Używając historycznych przykładów architektury, urbanistyki i kształtowania krajobrazu, Projektowanie architektury w ujęciu analitycznym pozwala studentom i profesjonalistom na rozpoznanie czynników, które wpływają na decyzje projektantów, a także pokazuje ich związek ze skończonym projektem.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, poświęconych zagadnieniom: porządku i kompozycji, funkcjonalności, strukturze, typologii, kontekstowi i technikom analizy. Autorzy wprowadzają analityczny rysunek jako sprawdzony przez czas środek uzyskiwania wglądu w procesy projektowania, prezentując łącznie ponad 100 takich rysunków.


Od Redakcji
 

 

 

 

Kategoria:

Autor: Bernard Leupen, Christoph Grafe, Nicola Kornig , Marc Lampe

ISBN   978-83-7164-725-3
Wymiary  210x270 mm
Liczba stron  222
Rok wydania  2012

W książce omówiono zagadnienia związane z projektowaniem w ujęciu problemowym, opierając się na doświadczeniach projektowych wybitnych architektów i realizacjach, które weszły do kanonu architektury światowej. Zakres poruszanych tematów jest wspólny dla dzieł architektonicznych, urbanistycznych i podejmujących tematykę otwartego krajobrazu przekształcanego przez człowieka. Każdy z wybitnych twórców przedstawionych w publikacji rozwiązywał problemy podstawowe, które leżą u podstaw podejmowania decyzji formalnych, konstrukcyjnych i estetycznych. Analiza każdego projektu ma na celu odkrycie metody dochodzenia do rozwiązania, które okazywało się skuteczne i nowatorskie. [...] droga do doskonałych rozwiązań może być różna. U jej podstaw może leżeć jedna z „warstw” wyróżnionych w rozdziałach lub kilka z nich, jak w przypadku willi Rotonda w Vicenza, katedry gotyckiej i starożytnego miasta, których przykłady przywoływane są wielokrotnie przy omawianiu kolejnych zagadnień.

 

Z recenzji

Przedmowa
Wprowadzenie
 
1. Projekt i analiza
1.1. Projekt
1.2. Analiza
 
2. Porządek i kompozycja
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe instrumenty klasycznej architektury
2.3. Transformacje i manipulacje klasycznym systemem
2.4. Malowniczość i narracyjność
2.5. Od dystrybucji do kompozycji
2.6. W kierunku nowej architektury
2.7. Nieograniczona przestrzeń
2.8. Nadawanie kształtu nieokreślonemu
 
3. Projektowanie i użytkowanie
3.1. Wprowadzenie
3.2. Aspekty użytkowe przed 1900. rokiem
3.3. Funkcjonalizm
3.4. Okres powojenny
 
4. Projektowanie i konstrukcja
4.1. Wprowadzenie
4.2. Jedność konstrukcji i formy
4.3. Konstrukcja i prawda
4.4. Konstrukcja i okładzina
4.5. Architektura i produkcja przemysłowa
4.6. Estetyka inżynierska
4.7. Monumentalizacja technologii
4.8. Obsługiwana hala
4.9. Dramatyzowanie technologii
 
5. Projektowanie i typologia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rozwój typu
5.3. Typologia i projektowanie
5.4. Typologia a krajobraz
 
6. Projektowanie i kontekst
6.1. Wprowadzenie
6.2. Krajobraz
6.3. Krajobraz naturalny
6.4. Krajobraz upraw
6.5. Krajobraz architektoniczny
6.6. Rozwój formy miasta
6.7. Rozrost tkanki urbanistycznej
6.8. Struktura projektowana
6.9. Transformacja struktury urbanistycznej
 
Aneks. Techniki rysunkowe wspomagające analizę
1. Podstawowe rzuty
2. Przetwarzanie rysunku
 
 
Przypisy
Indeksy