Światła w labiryncie

35,00 zł
0

Mit heroiczny, tragiczność, mono no aware

Książka Marii Korusiewicz pomyślana jest jako pełna dygresji wędrówka poprzez labirynty kultury i czasu śladami ludzkie­go doświadczania skończoności obecnej w istnieniu. […] Skomplikowana ścieżka, jaką podąża czytelnik sama przypomina nieco japoński ogród; idziemy po ko­lejnych kamieniach, poprzez kolejne zakręty, które odsłaniają nowe widoki i perspekty­wy nie zmieniając jednak podstawowe­go kierunku. […] Monografia wpisuje się tym samym w ponowoczesną myśl waloryzującą nietrwałość, ulotność i ułamkowość świata. Przypomina także o niewystarczalności czysto językowego opisu, któremu przypisujemy naukową obiek­tywność. W rezultacie, przyjęty przez au­torkę sposób pisania rozpięty zostaje pomiędzy refleksją a głębią emocji odwołując się – w porywający sposób – zarówno do intelektualnych, jak i emocjonalnych zasobów czytelnika. Te wysokie walory monografii, tak językowe, jak intelektualne, pozwolą czytelni­kowi odbyć fascynującą podróż po obszarach nietrwałości świata.

 

[Z recenzji dr hab. Marii Popczyk]

Kategoria:

Autor: Maria Korusiewicz

ISBN   978-83-8183-103-1
Wymiary  140 x 210 mm
Liczba stron  394
Rok wydania  2021

Wprowadzenie

PROLOG

O labiryntach i ich czytaniu

 

CZĘŚĆ I

Bohater w labiryncie, czyli o micie heroicznym i tragicznym

Wstęp

1.1. Wokoł chōra

1.2. Dzieci Ciemnej Matki

1.3. Edyp, Ajasa i zasada macierzyńska

Uwagi końcowe

INTERMEZZO I

Ifigenia w pierścieniu, czyli o zagadce „szczęśliwego zakończenia” tragedii w ujęciu Arystotelesa

 

CZĘŚĆ II

Labirynty pojęć, czyli o tragedii, tragizmie i wizji tragicznej

Wstęp

2.1.Tragedia antyczna między polityką a filozofią

2.2. Przebudzenie tragizmu w myśli filozoficznej XIX wieku; linie zależności

2.3. Wokół wizji tragicznej

Uwagi końcowe

INTERMEZZO II

Spirale klęski, strategie nadziei: mimetyczna antropologia Girarda w perspektywie wizji tragicznej

 

CZĘŚĆ III

Labirynty emocji i intelektu, czyli o smutku tragicznym i mono no aware

Wstęp

3.1. Tragiczność według Schelera; smutność, smutek tragiczny

3.2. Wokół tragiczności w kulturze japońskiej, czyli notka o teatrze

3.3. Mono no aware; zarys pewnej intuicji

Uwagi końcowe

 

EPILOG,

czyli o śmierci, przemijaniu i relacyjności świata

Indeks nazwisk

Bibliografia