Zaranie Śląskie 9 (9/2023)

20,00 zł
0

Ten numer „Zarania Śląskiego” nawiązuje wprost do koncepcji ogrodu tylko w pierwszym artykule. Jednak cała zawartość rocznika może nasuwać skojarzenia – poprzez różnorodność tematów i dobór rzadziej podejmowanych wątków – właśnie z ogrodami angielskimi. Marcin Cyran, pisząc o ogrodzie przy pszczyńskim pałacu, zwraca uwagę na punkt zwrotny w historii
tego miejsca (1832 rok), kiedy to założony jeszcze w stylu francuskim ogród, miał otrzymać zupełnie inny wygląd. Zgodnie z panującą wówczas modą i dominacją nurtu romantycznego w kompozycji ogrodowej, wiązało się to z rozwiązaniami o charakterze bardziej naturalnym i rodzimym. W kolejnych artykułach będziemy mieli możliwość poznania: historii rodu Garnierów; szczególnie złożonej sytuacji prawnej mniejszości żydowskiej w miejscach pod nadzorem Ligi Narodów; sposobów walki z plagą pijaństwa w powojennym województwie śląskim; związków polityki, retoryki i literatury w kontekście publicystyki Wojciecha Korfantego oraz analizę zmieniających się podręcznikowych narracji dotyczących powstań śląskich. Trudno zatem mówić o realizacji szczegółowo zaplanowanej idei w tej edycji rocznika, ale jednocześnie można się pokusić o stwierdzenie, iż różnorodność tych rzadko podejmowanych lub pielęgnowanych wątków, tworzy frapującą całość. Gdyby pszczyński ogrodnik stanął przed zadaniem przekształcenia śląskiej przestrzeni dzisiaj, miałby o wiele trudniejsze zadanie do wykonania – stworzyć nową koncepcję tego miejsca po zapadającym się powoli ogrodzie fryderycjańskim.

Kategoria:

Autor: dr Krystian Węgrzynek

ISBN   044-183X 
Wymiary  160 x 240 mm 
Liczba stron  250
Rok wydania  2023

Krystian Węgrzynek  Wstęp 
STUDIA
Marcin Cyran  Rola pszczyńskiego parku zamkowego w życiu rodziny
Anhalt-Köthen-Pless (1765–1847) 
Arkadiusz Kuzio-Podrucki  Górnośląscy Garnierowie. Zarys dziejów i rodowód 
Leonie Möllenbeck  Sytuacja prawna mniejszości żydowskiej na terytoriach pod nadzorem Ligi Narodów w latach trzydziestych XX w.: Górny Śląsk– Terytorium Saary–Danzig 
Janusz Mokrosz  „Czy wprowadzić częściową prohibicję?”. Sposoby przeciwdziałania zjawisku pijaństwa w województwie śląskim w drugiej połowie lat 40. XX wieku 
Krystian Węgrzynek  Wizerunki polityczne a literackie kreacje Wojciecha Korfantego 
Marek Białokur, Anna Gołębiowska, Dariusz Gołębiowski  Pierwsza odsłona politycznej i militarnej batalii o Górny Śląsk. I powstanie śląskie w polskich szkolnych podręcznikach historii XXI wieku 
MISCELLANEA
Janusz Mokrosz (oprac.)  Pamiętnik z okropnej wojny i przeżycia z roku 1945 Emanuela Pietyry. Mieszkańcy Zarzecza, Podlesia i Kostuchny w obliczu tragicznych wydarzeń końca II wojny światowej 
Ryszard Kaczmarek  Co na górnośląskim stole znaleźć było można? 
Dariusz Zalega  Wokół książki Jeana-Numy Ducange’a La République ensanglantée. Berlin, Vienne: aux sources du nazism 
RECENZJE
Piotr Skowronek  Jak powstawał Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach 
Beniamin Czapla  ,,Tu zaszła zmiana" w śląskim krajobrazie
Julia Rott-Urbańska  Szopienice – kraina ołowiem płynąca 
BIBLIOGRAFIA
Anita Tomanek  Piśmiennictwo o Śląsku w wyborze (2022)