Czasownikowa teoria dobra

21,00 zł 26,00 zł
0

(Ostatnie egz. z lekko zagiętymi rogami okładek.)

Czasownikowa teoria dobra – druga książka twórcy filozofii czasownikowej w Wydawnictwie Naukowym „Śląsk” (poprzednio była to Prawda po epoce post-truth). Nowe podejście do podstawowych problemów filozofii wynika z przekonania autora, że skoro mózg człowieka inaczej przetwarza rzeczowniki niż czasowniki, to niewykluczone, że istnieją pojęcia, jak m.in. ‘prawda’, ‘dobro’, ‘piękno’, ‘wolność’, których nie da się zrozumieć rzeczownikami i należy badać je, korzystając z czasowników (et vice versa).

Autor – językoznawca, a zarazem informatyk – korzysta z inspiracji interdyscyplinarnych. Wzorem fizyki wprowadza rozróżnienie na kategorie skalarne i wektorowe. Skalary (np. wolność, edukacja, prawda w nauce, demokracja) nie są zorientowane na dobro, definiowane w tej pracy czasownikowo: „nie umrzeć i nie cierpieć”. Z kolei wektory (państwo, wychowanie, prawda w sądzie, odpowiedzialność) muszą mieć kierunek, wyznaczony fundamentalnymi prawami biernymi każdego człowieka, czyli właśnie: „nie umrzeć i nie cierpieć”.

Filozofia czasownikowa jest propozycją zmiany paradygmatu (w sensie Kuhna) wobec kryzysu, w jakim znalazły się pojęcia rzeczownikowe: ‘prawda’ i ‘dobro’. Również inne wartości, wzajemnie wykluczające się, wymagają nowej metody rozstrzygania. Autor proponuje metodę czasownikową, właściwą dla epoki internetu, wędrówki ludów i konieczności dokonywania różnych uzgodnień między obcymi sobie lub skonfliktowanymi, dążącymi do sprzecznych celów cywilizacjami.

Od Redakcji

 

Kategoria:

Autor: Andrzej Jarczewski

ISBN   978-83-7164-985-1
Wymiary  148x210 mm
Liczba stron  222
Rok wydania  2018

1. Bierna strona praw człowieka

2. NUNC

3. Czasownikowa teoria możności

4. Imperatyw praw biernych

5. Kategorie skalarne i wektorowe

6. Demokracja skalarna

7. Wojna o kobiety

8. Ixodus

9. SOS. Ogrody dla Afryki

10. Rzeczywistość rozmyta

11. Unde malum

12. Wielowymiarowa koncepcja osoby we wspólnocie

13. Odpowiedzialność za dobro wspólne

14. O pomocniczości i dobru wspólnym

15. O nierówności, solidarności i sprawiedliwości

16. O miłości dobrej

17. Przeciw ‘zaufaniu’ i filozofii dialogu

18. Zasada doboru dobrego

19. O politycznej przyzwoitości

20. Podnosimy kontinuum

21. Społeczeństwo rozdarte i jego suzeren

22. Staraj się!

23. Czasownikowe treningi ważności

24. Czasownikowa teoria prawdy

POSŁOWIE

Streszczenie

Summary

Le résumé

Zusammenfassung

Indeks autorów