Człowiek, przedmiot, reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku

39,00 zł
0

Rozprawa Eugeniusza Jaworskiego (1933–2020) Człowiek – przedmiot – reguła
jest książką pisaną długo i, niestety, niedokończoną. Autor – etnograf, historyk
kultury materialnej, antropolog i kulturoznawca – budownictwem drewnianym
zainteresował się już w czasie studiów. Tematyka ta stała się dla niego wiodącym
profilem badawczym, soczewką, skupiającą rozległą wiedzę o różnych dziedzinach
kultury. Jaworski był przeświadczony, że każda kultura jest całością, więc
jej poznawanie można rozpocząć od dowolnego przedmiotu, zachowania czy
pojęcia. Jednakże przyjęty punkt wyjścia zobowiązuje badacza do konsekwentnych,
metodologicznie uporządkowanych poszukiwań zależności między wybranym
wytworem a człowiekiem, który go sporządza bądź użytkuje. Sieć tych
zależności nigdy nie jest jednoznaczna, zatem nie należy tracić z pola widzenia
kontekstów, w jakie badany przedmiot zostaje uwikłany.

(...)

 

 

 

Dr Eugeniusz Jaworski (1933–2020), etnograf, antropolog kultury, kulturoznawca. Zawodowo związany był z Muzeum Górnośląskim  w Bytomiu i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Czynnie uczestniczył w inwentaryzacji lokalnych zabytków budownictwa drewnianego i projektowaniu skansenu. Należał do inicjatorów naukowej refleksji

nad zmianą kulturową w rejonie wielkoprzemysłowym. Monografia Człowiek, przedmiot, reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku odsłania nieznane tajemnice dawnej sztuki ciesielskiej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego

funduszu celowego.

 

 

Każdy egzemplarz sprzedawany jest w stylowym kartoniku-etui z wyciętą rozetą (o co chodzi z rozetą...? Czytajcie a będzie Wam objawione!) dodatkowo do książki dołączone są rozrysowane tablice (pomiar ciesielski, dom zagrodniczy z poł.  XIX w,  przyrządy miernicze, miara łokciowa, rozeta z belki stropowej, motowidło). 

 

Kategoria:

Autor: Eugeniusz Jaworski / Ewa Kosowska

ISBN  978-83-8183-151-2
Wymiary 160x235 
Liczba stron 256
Rok wydania  2022

Ewa Kosowska, Przedmowa

Wstęp

 

Część pierwsza: Budownictwo drewniane w świetle badań etnograficznych

i architektonicznych

1. Dom w tradycji polskiej

2. Etnograficzne badania budownictwa ludowego w Polsce

3. Budownictwo wiejskie w koncepcjach dwudziestowiecznych polskich

architektów i historyków sztuki

4. Budownictwo drewniane w tradycji myśli architektonicznej

 

Część druga: Drewniany dom. O kulturze budowania na Górnym Śląsku

1. Dlaczego Śląsk?

2. Prace nad inwentaryzacją budownictwa drewnianego na Śląsku

3. Problematyka miary w kulturze ludowej na Śląsku

4. Ciesielstwo na Śląsku. Zarys problematyki

5. Górnośląski drewniany dom mieszkalny. Wytwór, miara, przestrzeń

6. Górnośląski drewniany dom mieszkalny. Rekonstrukcja myśli tektonicznej

7. Górnośląski drewniany dom mieszkalny. Wstępna analiza wnętrza

Zakończenie

Apendyksy

1. Postscriptum

2. Autokorekta

3. Casus Józefa

4. Hermeneutyka zbieżności

5. Zhao Chen. Chiński syndrom

6. Dlaczego tak trudno być drugą Japonią? Na marginesie uwag Daniela

J. Boorstina

7. Między ontologią a epistemologią architektury

Bibliografia

Ilustracje

Aneks