Języki mitu, historii, religii w literaturze na Górnym Śląsku

39,00 zł
0

Bo jak Czytelnik zauważył, coś się śląskiego w tej książce dokonało. Coś
się na świat wydostało. Otwarło się coś ogromnie śląskiego, ponieważ
Autor nie tylko napisał pracę o Górnym Śląsku, ale też coś górnośląskiego
arcyludzko, tytanicznie przepracował, odpracował, wypracował. Jestem
pewien, jestem całkowicie tego pewien, że książka Krystiana Węgrzynka
zakończyła pewien etap w dziejach fabrykacji Górnoślązaka. I stała się jakimś
nowym horyzontem namysłu nie tylko nad tym, co śląskie, lecz także
nad tym, jak w ogóle lokalne, regionalne staje się uniwersalne, globalne;
jak kultura mniejsza inspiruje, jak język mniejszy powiększa komunikację,
rozszerza relacje, buduje wspólnotę.

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek

Kategoria:

Autor: Krystian Węgrzynek

ISBN   978-83-60781-99-9
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  366
Rok wydania 2018

    Przecież cała ta książka to ukryta (a może także jawna!) polemika Krystiana Węgrzynka ze zdaniem Stefana Szymutki, że Górny Śląsk nie posiada

    swojego logosu i głosu. I polemika z moją tezą, że „Śląsk się traci”. O nie, Śląsk się dopiero wyłania, wydostaje się dopiero z „ćmoka”. Tak, po lekturze

    Węgrzynka wraca optymizm. Dzieje się tak za sprawą delikatności Węgrzynkowego wywodu, jego silnej wiary i tej chrześcijańskiej, i tej śląskiej.

    Sporo w tych silezjologicznych rozważaniach Węgrzynka kwestii mitologicznych. To dziwić nie może. Praca nad Śląskiem jest najpierw pracą nad

    mitem, że się posłużę parafrazą tytułu wielkiego traktatu Hansa Blumenberga2. Mit zawsze, czy odnosimy się do mitu pozytywnie czy negatywnie,

    podtrzymuje świadomość innego świata. Tak jak śląskie mity podtrzymywały i podtrzymują świadomość możliwości innego Śląska. Tego spoza klisz,

    spoza wytartych, choć w głowy wrytych, haseł propagandowych. Mit to trudne splątanie: zawsze poszukujemy mitycznej odpowiedzi na metafizyczne

    albo historyczne pytania. Autor tej książki przeciął węzeł gordyjski – sprzeciwił się śląskiemu fatalizmowi. Nielękliwy Węgrzynek, zdekonstruowawszy

    śląskie mity, nie zniszczył ich. Nie spustoszył tej przestrzeni naiwnych wiar i fantazji. Nie wyrzucił nas w jałowe, bezdomne, bezbożne terytoria teoretycznych

    eksplikacji oraz przemocowych, ideologicznych eksplanacji. Sam nie wiem, jak tego dokonał. Zachwycam się jedynie i czekam, jakie będą

    dalsze losy rzetelnie Węgrzynka myśli myślanej. (...)


dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek

Katowice-Rybnik, 20 października 2017 roku

Wstęp

W stronę silezjologii – rekonesans

Część I. Język mitu

Rozdział 1. Śląscy bogowie

Rozdział 2. (De)heroizacja śląskiego bohatera ludowego

Rozdział 3. Mit oświeceniowy

Rozdział 4. Mit romantyczny

Rozdział 5. Mitologia Kazimierza Kutza

Rozdział 6. język mitu – podsumowanie

Część II. Język historii

Rozdział 1. Powstania śląskie czy wojna domowa?

Rozdział 2. II wojna światowa z obu stron barykady

Rozdział 3. Okres powojenny – górnośląskie tragedie

Część III. Język religii

Rozdział 1. Żydzi

Rozdział 2. Ewangelicy

Rozdział 3. Katolicy

Język a śląska tożsamość – podsumowanie

Bibilografia podmiotowa

Bibliografia przedmiotowa

Streszczenie

Summary

Posłowie