Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka

13,00 zł 20,00 zł
0

Tom IV

(Ostatnie egz. ze zwrotów księgarskich, zakurzone i z lekko podniszczonymi okładkami.)

Wilhelm Szewczyk, bardziej znany jako prozaik i publicysta, mniej jako poeta i dramaturg, był wielkim erudytą, postacią publiczną. Nie dziwi zatem, że różne środowiska naukowe i literackie postanowiły podjąć próbę ponownego opisu działalności twórcy Syndromu śląskiego. W tym kreśleniu wizerunku szczególnie wyraźnie akcentowano jego wybitną pracę na rzecz czasopiśmiennictwa na Górnym Śląsku, polityczne zaangażowanie, znajomość spraw niemieckich, przypominano jego dorobek publicystyczny i eseistyczny, a także prozę. W tym zestawie problemów zagubiła się gdzieś poezja, a przecież to właśnie od niej zaczęła się literacka droga Szewczyka. Publikowane tu przeglądy i interpretacje po raz pierwszy przedstawiają tak gruntownie portret poety – jego liryczną wrażliwość, wyobraźnię, pasję społeczną. Mamy nadzieję, że przysłużą się one przyszłemu monografiście, który nie powinien zapomnieć o Szewczyku-poecie.

Od Redaktorów

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel (red.), Katarzyna Niesporek (red.)

ISBN   978-83-7164-919-6
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  166
Rok wydania  2016

Od Redaktorów

Marian Kisiel: Wprowadzenie

Paweł Sarna: Pogrzeb Korfantego. Wiersz jako artefakt retoryczny

Katarzyna Niesporek: Pasje strasburskie Wilhelma Szewczyka

Grażyna Maroszczuk: „Bądź nieustępliwy”. Suplikacje w poetyckiej Modlitwie Wilhelma Szewczyka

Ewa Bartos: Poeta ziemi. O wyobraźni poetyckiej i wierszu Robak Wilhelma Szewczyka

Elżbieta Dutka: Uciec jak najbliżej. Ze szkicownika górskiego Wilhelma Szewczyka

Magdalena Piotrowska-Grot: Wiersz z bruku. Żywioł przestrzeni w wierszach Wilhelma Szewczyka

Ewelina Suszek: Władza zmysłów. O jednym wierszu Wilhelma Szewczyka

Kamila Czaja: Zmysł słowa. Wilhelm Szewczyk wobec nie(mocy) poezji

Paweł Majerski: Bibliografia Wilhelma Szewczyka