O śmierci na ekranie

35,00 zł
0

Kino autorskie od początku swojego istnienia wykazywało duże zainteresowanie problematyką śmierci i na ogół traktowało ją tradycyjnie jako temat ważny i poważny, którego nie sposób uniknąć w refleksji nad życiem człowieka i kondycją tworzonej przez niego sztuki. Artyści filmowi stworzyli wiele oryginalnych, nacechowanych subiektywnymi przekonaniami i odczuciami poetyk i stylistyk ekranowych poświęconych tzw. sytuacjom granicznym, sygnalizującym i symbolizującym kres egzystencji, pojmowanej jako szczególny, tylko właściwy człowiekowi sposób istnienia. Każdy mistrz X muzy wniósł w XX wieku, zwłaszcza do lat sześćdziesiątych, w okresie poprzedzającym postmodernizm, swój wkład do światowej tanatologii, o czym świadczy lektura najważniejszych zarysów dziejów sztuki ekranowej.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Tadeusz Miczka

ISBN   978-83-7164-743-7
Wymiary  160x230 mm
Liczba stron  222
Rok wydania  2013

Zamiast wstępu. Kilka uwag o podporządkowywaniu śmierci obrazom ekranowym

1. O „chorobie na śmierć” Ingmara Bergmana

2. O „westernizacji” śmierci we włoskim kinie gatunków w latach 60. xx wieku

3. O dekadenckiej obsesji śmierci w późnej twórczości włoskich mistrzów sztuki filmowej

4. O warszawskich Łazienkach jako „ogrodach śmierci” w telewizyjnej adaptacji Nocy listopadowej Andrzeja Wajdy

5. O polskości uwikłanej w cmentarne gusła. Tadeusza Konwickiego improwizacja filmowa na temat Dziadów Adama Mickiewicza

6. O cierpieniu i umieraniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego

7. O „otwieraniu się” na śmierć filmowych bohaterów Krzysztofa Kieślowskiego

8. O postmodernistycznej dekonstrukcji obrazu śmierci w kinie współczesnym i w nowych mediach

9. O wyliczankach śmierci i „nekrorealizmie” w rozrachunkowym kinie postradzieckim i w nowym kinie rosyjskim

Zamiast zakończenia. Kilka uwag o poszerzaniu paradygmatu ekranowej tanatologii

Bibliografia prac cytowanych i przywołanych

Indeks nazwisk oraz tytułów filmowych, literackich i plastycznych

Summary. On Death on the Screen