Piszący z ziemi

33,00 zł
0

Teatr indygenny Floyda Favela i inne eseje

Pomysł na książkę, zbierającą i komentującą twórczość eseistyczną Favela, powstał wiele lat temu i stopniowo krystalizował się w trakcie naszych kolejnych pobytów w rezerwacie Poundmaker. Serię spotkań z Floydem Favelem zapoczątkował — w roku 2012 — wywiad, który przeprowadziła z nim Eugenia Sojka, która rok później miała możliwość podpatrywania, jak powstaje adaptacja Antygony w jego reżyserii (autorką tekstu była Deanne Kasokeo), spektaklu filmowanego wtedy przez wybitnego operatora Normana Cohna. W latach 2018 i 2019 uczestniczyliśmy w Poundmaker w warsztatach teatralnych, których celem była adaptacja Wujaszka Wani Antona Czechowa, realizowana zgodnie z wypracowaną przez Favela autorską ideą teatru rdzennego, ujętą w projekt pod nazwą Native Performance Culture (NPC; Rdzenna kultura performatywna), a także w organizowanym przez niego festiwalu Poundmaker Indigenous Performance Festival2. Koncepcja rdzennej kultury performatywnej, doskonalona przez Favela od wielu lat, zakłada wykorzystanie epistemologii, ontologii, tradycji i elementów kultur rdzennych z terenów Ameryki Północnej (Wyspy Żółwia) do stworzenia języka teatralnego, który różniłby się od estetyk i systemów wypracowanych w kulturze zachodniej.

 

[Ze Wstępu]

 

Publikacja dofinansowana przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ambasadę Kanady w Polsce, Miyawata Culture Inc.

Kategoria:

Autor: pod redakcją Anety Głowackiej i Eugenii Sojki

ISBN   978-83-8183-118-5
Wymiary  150 x 210 mm
Liczba stron  301
Rok wydania  2021

Aneta Głowacka, Eugenia Sojka

Piszący z ziemi

Teoretyczne i kulturowe refleksje na temat twórczości Floyda Favela

Eugenia Sojka

Floyd Favel: artysta-badacz-teoretyk

Aneta Głowacka

Tam, gdzie wyją kojoty

Sabina Sweta Sen-Podstawska

Doświadczenia ucieleśnione i kinestetyczne w teatrze indygennym Floyda Favela

Rafał Madeja

Storytelling jako forma przekazu rdzennej wiedzy ekologicznej Pierwszych

Narodow Kanady

Floyd Favel ESEJE

Słowa z ziemi

Głos z wnętrza ziemi

Milczenie pokolenia

Dialog między duchowością a intelektem

Podążając za Pejotlem

Czarne Wzgórza

Kraina stu zatrutych jezior

Ptaki ciągle śpiewają

Laboratorium teatru indygennego

Sztuczne drzewo

Podroż do Japonii

Poezja, szczątki i ruiny: teatr aborygenny w Kanadzie

Teatr sierot. Rdzenne języki na scenie

Waskawewin, czyli taniec myśli

Antygona: anatomia dramatu w społeczności Pierwszych Narodów

Moskiewska rozmowa o rdzennym teatrze

Miejsca, w których żyjemy

Teksty o ziemi

Władca rosy

Czerwonoskórzy — czerwona magia

Bibliografia twórczości FLoyda Favela

Noty o autorach