Polsko-łużyckie zbliżenia

28,00 zł
0

język-literatura-kultura

Książka Polsko-łużyckie zbliżenia. Język–literatura–kultura poświęcona jest twórczości Jurija Brězana i adresowana do grona miłośników języka, kultury i literatury Serbołużyczan. Refleksja o różnych aspektach pisarstwa J. Brězana, jego zaangażowaniu społecznym i sposobie postrzegania rzeczywistości niemieckiej w okresie politycznego przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, jego prozie i współczesnej górnołużyckiej powieści wprowadza do dotychczasowych badań nowe akcenty.

W polu zainteresowań polskich badaczy, slawistów, kulturoznawców i germanistów znalazła się także twórczość literacka przedstawicieli dwóch różnych generacji pisarzy serbołużyckich, przyjaciół Polski i Polaków, Antona Nawki i Bendikta Dyrlicha oraz recepcja literatury i kultury łużyckiej w śląskiej prasie.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Grażyna Barbara Szewczyk i Monika Blidy (pod redakcją)

ISBN   978-83-8183-016-4
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  206
Rok wydania  2019

Grażyna Barbara Szewczyk

Wstęp. W dialogu z kulturą łużyczan

 

Nicole Dołowy-Rybińska

Wspólnota słowiańska w oczach Górnołużyczan

 

Tadeusz Lewaszkiewicz

Stan badań nad językiem górnołużyckiej twórczości Jurija Brězana

 

Dietrich Scholze-Šołta

Jurij Brězan i przełom polityczny w Niemczech

 

Piotr Pałys

Jurij Brězan jako organizator brygad pracy Serbskeje młodźiny w Jugosławii (1946‒1948)

 

Józef Zarek

Jurij Brězan w panoramie górnołużyckiej powieści autorstwa Tomasza Derlatki

 

Marek Kryś

Adaptacje prozy Jurija Brězana na przykładzie filmu

Die schwarze Mühle

 

Monika Blidy

Wątki polskie w życiu i twórczości Antona Nawki

 

Grażyna Barbara Szewczyk

Łużyce w poetyckich światach Benedikta Dyrlicha

 

Michał Skop

Sprawy łużyckie na łamach katowickiego czasopisma „Odra” (1945‒1950)

 

Ilza Kowol

Problematyka łużycka na łamach dwutygodnika „Poglądy”

 

Robert Langer, Měrćin Wałda / Martin Walde

Wywiad z Jurijem Brězanem

 

Indeks nazwisk