Społeczno-techniczne aspekty kształcenia inżynierskiego na potrzeby górnictwa

22,00 zł
0

Jak kształcić współczesnych inżynierów na miarę XXI wieku? Jak spełnić oczekiwania przyszłych pracodawców? W jaki sposób przekazać studentom jak najwięcej wiedzy specjalistycznej, a jednocześnie wykształcić w nich umiejętności kierowania zespołami ludzkimi? Jak ich stymulować by stawali się liderami, potrafili dzielić się swą wiedzą z innymi, byli kreatywni i sprawili, że nasza gospodarka stanie się bardziej innowacyjna? Jaka jest w tym rola uczelni technicznych? Czego wymagać od wykładowców akademickich? [...]

W książce zwracamy uwagę, że politechnika jest najlepszym przykładem organizacji uczącej się i jako taka winna być źródłem kapitału intelektualnego dla przyszłych pracodawców. Omawiamy proces trójwymiarowej edukacji inżynierskiej i przedstawiamy opinie studentów na ten temat. Odnosimy się do wymagań, co do kompetencji absolwenta uczelni technicznej, a szczególny nacisk kładziemy na znaczenie umiejętności menedżerskich inżynierów i ich rolę jako liderów konkretnych zespołów. W ostatnim rozdziale przedstawiamy powinność i znaczenie interesariuszy w kształtowaniu sylwetki inżyniera i krótko kreślimy perspektywy tego zawodu.

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Anna Kijewska, Henryk Przybyła

ISBN   978-83-7164-782-6
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  140
Rok wydania  2013

Wprowadzenie

 

1. Uniwersytet jako organizacja ucząca się

Wprowadzenie

Uczelnia jako organizacja ucząca się

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny uczelni

Podsumowanie

 

2. Proces edukacji inżynierskiej

Wprowadzenie

Trójwymiarowość edukacji

Proces edukacji technicznej w oczach studentów

Podsumowanie

 

3. Kompetencje współczesnego inżyniera

Wprowadzenie

Wiedza inżynierska a kompetencje

Międzynarodowe i krajowe standardy nauczania

Kompetencje inżynierskie w opinii międzynarodowej

Podsumowanie

 

4. Inżynier jako menedżer i lider zespołów ludzkich

Wprowadzenie

Inżynier w roli menedżera

Menedżer a lider

Pożądane cechy oraz role liderów i menedżerów

Umiejętności i cechy inżynierskie

Cechy inżyniera w oczach studentów Wydziału Górnictwa i Geologii

Podsumowanie

 

5. Inżynier XXI wieku

Wprowadzenie

Załoga podstawowym zasobem przedsiębiorstwa

Elementy kształcenia inżynierów

Interesariusze w procesie kształcenia inżynierów

Zawód inżyniera – perspektywy

 

Podsumowanie

 

Bibliografia