Ubrać libertyna. Moda i (a)moralność w osiemnastowiecznej Francji

50,00 zł
0

Pragnę wykazać na kartach niniejszej pracy, że to właśnie opozycja racjonalnego ubioru i irracjonalnej mody stanowiła główną oś dominującego w osiemnastowiecznej Francji dyskursu odzieżowego, prowadząc do wykształcenia podziału praktyk odzieżowych na te będące realizacją właściwych dla danej społeczności norm moralnych oraz te, które podyktowane były wyłącznie kaprysem mody, a tym samym – znajdowały się poza zasięgiem jakiegokolwiek systemu normatywnego. […] W takim ujęciu na pierwszy plan wysuwają się następujące założenia: po pierwsze, że „moda” nie była jedynym porządkiem odzieżowym funkcjonującym w osiemnastowiecznej Francji i tym samym nie stanowi kategorii wystarczającej do uchwycenia pełnego obrazu ówczesnych praktyk odzieżowych, po drugie zaś – że nie jest możliwe określenie stałej i jednoznacznej wykładni moralnej poszczególnych ubiorów, ponieważ każdy ubiór inaczej interpretowany był w zależności zarówno od osoby, która formułowała dany osąd, jak i tej, która nosiła dany ubiór. W ten sposób kluczowy dla zrozumienia relacji między modą a moralnością w osiemnastowiecznej Francji staje się aspekt pluralizmu porządków odzieżowych i systemów moralnych, z których się one wyłaniały i które kształtowały poświęcone im dyskursy.
Ze Wstępu

Gabriela Juranek (ur. 1994) – absolwentka historii sztuki i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalizuje się w antropologii mody i ubioru w osiemnastowiecznej Francji. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą oraz na łamach artykułów naukowych i popularyzatorskich. W 2021 roku przetłumaczyła na język polski i opracowała opowiadanie Vivanta Denona Brak nazajutrz (1777/1812) oraz powieść Marie-Jeanne Riccoboni Historia markiza de Cressy (1758). W 2018 roku została laureatką organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Diamentowy Grant”, w ramach którego w latach 2018–2023 realizowała projekt badawczy „Ubrać libertyna. Moda i (a)moralność w ostatniej ćwierci XVIII wieku”.

Książka dostępna także jako ebook!

Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018–2023, jako projekt badawczy w ramach programu: Diamentowy Grant

Kategoria:

Autor: Gabriela Juranek

ISBN   978-83-8183-174-1 
Wymiary  235x160
Liczba stron  300
Rok wydania  2023

Podziękowania

Wstęp

Imperium mody

Wersal między etykietą a modą

Mody paryskie

Uwodzenie modą

Filozofia w gotowalni

Ekonomia wytworności

Rewolucja, której nie było

Zakończenie

Bibliografia