Wojciech Korfanty (oprawa broszurowa)

30,00 zł 60,00 zł
0

Przemówienia z lat 1904-1918

Kiedy otrzymałem z rąk Pana Senatora RP Bronisława Korfantego zbiór dokumentów niemieckiego parlamentu (Reichstagu) i sejmu pruskiego (Landtagu) z wystąpieniami Wojciecha Korfantego wygłoszonymi w latach 1904–1918, nie miałem najmniejszej wątpliwości. Ten właśnie tom powinien się ukazać. Nie tylko ze względu na osobę przemawiającego – z czasem najwybitniejszego Ślązaka XX wieku – przełomowy moment historyczny, w którym były one wygłaszane, sądy współkreujące i dokumentujące ówczesną rzeczywistość, w dużej mierze nieznaną berlińskim parlamentarzystom, o czym świadczą reakcje posłów, ale i ze względu na upowszechnianie wiedzy o okresie, którego dopełnieniem stały się powstania śląskie. Nade wszystko zaś ze względu na rozległą, nierzadko kontrowersyjną, zawsze jednak ważną tematykę podejmowaną przez śląskiego posła. Ale nie tylko ta sfera decyduje o niezwykłości książki. Każdy czytelnik, jak zapewne przed laty słuchacz wystąpień Wojciecha Korfantego, zwróci uwagę na ujawniający się w nich silnie żywioł retoryczny, wspomagający argumentację innym jeszcze nadanym sensem, umiejętnością doboru argumentów, deliberowania, ważenia sądów, zbijania racji przeciwnych, rozważania różnych propozycji, wreszcie precyzyjnością uogólnień. Wszystko to wzbudza szacunek dla umiejętności oratorskich mówcy, ale też jest fundamentem, na którym budowana może być przyszłość każdego przywódcy.

prof. zw. dr hab. Jan Malicki

Kategoria:

Autor: Wawrzyniec Sawick przekład

ISBN   978-83-7164-700-0
Wymiary  210x300 mm
Liczba stron  262
Rok wydania  
stan techniczny
 2012
uszkodzone okładki