Wojciech Korfanty (oprawa twarda)

75,00 zł
0

Przemówienia z lat 1904-1918

Jest to pierwsze pełne wydanie wszystkich wystąpień Wojciecha Korfantego w parlamencie Rzeszy Niemieckiej (Reichstagu) i Pruskim Sejmie Krajowym (Landtagu), przetłumaczonych z języka niemieckiego. Dopiero przemówienia w obu parlamentach niemieckich, w zaprezentowanym tu zakresie, nie uwzględnianym w dotychczasowej biografistyce Korfanego, pozwalają poznać w pełni jego intelektualną osobowość, zrozumieć genezę jego politycznej kariery i źródła jego politycznych sukcesów, ale także – porażek.

Otrzymanie mandatu poselskiego rozpoczęło w życiu Korfantego okres niezwykle trudny. Poznał wówczas kulisy i mechanizmy wielkiej polityki, musiał nauczyć się sztuki osiągania kompromisu, aby być skutecznym w działaniu. Zerwał z „Górnoślązakiem”, założył własną gazetę, „Polaka”, której został redaktorem. Odszedł od młodzieńczych porywów szturmowania nieba na rzecz realizmu politycznego.

Zadebiutował w Reichstagu mową 24 stycznia, a w pruskim Landtagu 19 marca 1904 roku. Starannie przygotowywał się do roli parlamentarzysty, dużo czytał, zbierał materiały dotyczące sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej Górnego Śląska. Wiele też rzeczy znał z autopsji, miał bowiem występować jako pierwszy od dziesięcioleci polski poseł z tej ziemi.

 

Kategoria:

Autor: Wawrzyniec Sawicki przekład

ISBN   978-83-7164-700-0
Wymiary  215x300 mm
Liczba stron  262
Rok wydania  2012

Skrócony spis treści

Słowo wstępne

Przedmowa

Od redaktora

Wojciech Korfanty w walce o Górny Śląsk

Przemówienia Wojciecha Korfantego – Reichstag (lata 1904–1918)

Przemówienia Wojciecha Korfantego – Landtag (lata 1911–1918)

Wykaz wybranych osób wymienionych w przemówieniach