Wprowadzenie do etyki czasownikowej

38,00 zł
0

Słowa kluczowe: prawda, aletyka, dobro, agatyka, czas rzeczywisty, intradyscyplinarność

Wydane w połowie marca 2022 Wprowadzenie do etyki czasownikowej to pierwsza polska książka, w której odnotowano początek wojny rosyjsko-ukraińskiej. Autor nie relacjonuje wydarzeń, ale bada istotę prawdy, dobra i piękna – wartości najważniejszych dla kultury europejskiej i od wieków gwałconych przez Rosję bez względu na panujący tam ustrój. Tematem książki jest – definiowane czasownikowo – dobro jako centralny punkt dociekań etycznych. Ale w etyce ma swoje miejsce również zagadnienie prawdy, lokowane tradycyjnie w epistemologii. Autor wyodrębnia aspekt przeddecyzyjny prawdy, by zwrócić uwagę na jej konsekwencje: decyzja oparta na informacji prawdziwej różni się od decyzji motywowanej narracją (prawda jest tu atrybutem informacji, nie zdania; wiedza składa się z informacji, nie ze zdań).

Kolejnymi książkami autor wprowadza i rozwija metodę czasownikową, rezygnującą z definiowania abstrakcyjnych terminów rzeczownikowych innymi rzeczownikami abstrakcyjnymi, bo to prowadzi do regresu w nieskończoność. Rzeczowniki są mentalną pułapką. Mózg człowieka łatwiej i szybciej operuje rzeczownikami niż czasownikami, co utrudnia wykorzystanie całego paradygmatu czasownika w myśleniu. Arystoteles pisał jeszcze czasownikami, ale jego prace komentowano coraz bardziej rzeczownikowo. Dziś, gdy to wiemy, należy korzystać z wszystkich części mowy w filozofii choćby po to, by odnaleźć miejsca prymarne badanych wartości i sposób ich istnienia, czego nie da się nawet pomyśleć w stylu rzeczownikowym.

Inną nowością jest odrzucenie logiki klasycznej jako aparatu zdolnego tylko do przetwarzania obiektów logicznych, a nie naszych myśli i słów. Autor (informatyk i lingwista) w sposób zrozumiały dla humanisty operuje logikami wielowartościowymi, kwantyfikatorami rozmytymi, transformacjami, algorytmami i całą gamą środków, inspirowanych aktualnym stanem nauki. Odrzuca klasyczne przykłady typu „śnieg jest biały” i rozpatruje główne pojęcia na przykładach wziętych z najnowszych technologii. Ostatnie zdania tej książki:

Jeszcze wczoraj najważniejsza była prawda, znieważana na każdym kroku również przez filozofów. Dziś w Ukrainie (a jutro być może na całym świecie) liczy się przede wszystkim dobro: by ludzie nie umierali i nie cierpieli z powodu agresji innych ludzi. A na piękno przyjdzie czas po wojnie.

[Od Redakcji]

Kategoria:

Autor: Andrzej Jarczewski

ISBN   978-83-8183-130-7
Wymiary  175 x 250 mm
Liczba stron  310
Rok wydania  2022

Wstęp

 

Aletyka – czasownikowa teoria prawdy

O czasie rzeczywistym

Prawda jako warunek poprawnej decyzji

Przeddecyzyjny czy teoriodecyzyjny

Prawda po epoce postprawdy

Bifurkacja ‘prawdy’

Sposób istnienia prawdy

Atrybut ‘prawda’ i cecha ‘prawda’

Źródło pojęcia prawdy

Pierwsza definicja informacji

Rozkład na nazwy czynności relewantnie pierwsze

Algorytm atrybucji aletycznej (AAA

Pułapki dialogu

Prawda limezyjna

Prawda w nauce i sztuce

Prymarne miejsce prawdy

Wiarygodność Trzeciego

Aletyka Czwartego

Transformacje i transformaty

Dopełnienie obrazu

AAAbilność informacji

O intradyscyplinarności

Leksykaty i błąd Heideggera

„Prawda zawsze zwycięży”

Warunki normalne

Restart logiki

Logika w sądzie i casus Lorenza

Logibilność i kwantyfikatory rozmyte

Fakt – prawda – decyzja

Gdy prawda jest nierelewantna

Zwodnicze analogie

Hipoteka narracji

Negatywność i negowalność

Burak kartofla

Negacja podwójna i dwukrotna

Paradygmat czasownikowy

Czasownikowe definicje atrybutów aletycznych

 

Agatyka – czasownikowa teoria dobra

Bierna strona praw człowieka

Refleksja o dobru i złu

Imperatyw ustrojowy

O tolerancji i wolnej woli

Czasownikowa teoria możności

Sposób istnienia dobra

Kategorie skalarne i wektorowe

Demokracja skalarna

Narodziny demokracji z ducha muzyki

Wojna o kobiety

Bunt

Ixodus

Nie umrzeć w Afryce, nie cierpieć w Europie

SOS. Ogrody dla Afryki

Państwo-wektor

Unde malum

Wielowymiarowa koncepcja osoby we wspólnocie

Hierarchia potrzeb ludzkich

O odpowiedzialności

O dobru wspólnym

O nierówności i solidarności

O sprawiedliwości

O miłości dobrej

Przeciw ‘zaufaniu’ i filozofii dialogu

Zasada doboru dobrego

O politycznej przyzwoitości

Podnosimy kontinuum

Kontinuum uogólnione

O automatyce

Przyszłość przeszłej przyszłości

 

Podsumowanie

Tezy o prawdzie

Tezy o dobru

Tezy o czasie rzeczywistym

Tezy o metodzie czasownikowej

Tezy o hipotezie wielowymiarowego kontinuum

Tezy o prawostronności zagadnienia

Streszczenie

Introduction to Verbal Ethics. Abstract

Indeks nazwisk