Moje Katowice/V/

42,00 zł
0

Minęły trzy lata od ukazania się czwartej części moich felietonów drukowa­nych na łamach „Dziennika Zachodniego” w latach 2018–2019. Dziś zapraszam Państwa do lektury kolejnych – z lat 2020–2021. Były to felietony związane z trudnym okresem walki o powrót Górnego Śląska do Polski, dlatego też przy­pominam lata 1919–1921 i losy trzech powstań śląskich oraz plebiscytu, który miał zdecydować o przynależności Górnego Śląska.

Tradycyjnie przywołuję również dzieje miejsc ważnych dla tożsamości miasta, wspominając historię katowickich cmentarzy i kościołów wzniesionych w drugiej połowie XX wieku i kilku wybranych dzielnic miasta. Za godne uwagi Czytelni­ków uznałem także felietony poświęcone urzędom, szkołom, instytucjom nauki i kultury, tym razem przypominając królewskie i cesarskie urzędy w Katowicach, szkołę w Starych Panewnikach, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Górno­śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, Towarzy­stwo Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach, Katowickie Towarzystwo Spo­łeczno-Kulturalne.

Samodzielny blok felietonów poświęcam wybitnym osobowościom związanym z Katowicami, wśród nich między innymi urodzonej w Katowicach noblistce Marii Goeppert-Mayer, przywódcy śląskiej chadecji Wojciechowi Korfantemu, biskupom: biskupowi wrocławskiemu Adrianowi Włodarskiemu, arcybiskupo­wi Józefowi Gawlinie, biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi, duszpasterzowi ds. emigrantów polskich w Europie ks. dr. prałatowi Jerzemu Pawlikowi. Nie mogło też zabraknąć portretu artystów, znakomitych twórców, którzy niedawno odeszli, takich jak: Erwin Sówka, Zenon Moskwa, Witold Pałka, Jan Bógdoł, Bernard Krawczyk, Andrzej Urbanowicz i Jerzy Moskal, ale i sylwetek Jerzego Przybyła, Juranda Jareckiego, Józefa Ligęzy, którzy wciąż wzbogacają nas swoimi dokona­niami, których być może mijamy, spacerując po Katowicach, tylko nie potrafimy rozpoznać.

Lech Szaraniec

 

Zadanie współfinansowane z budżetu miasta Katowice.

Kategoria:

Autor: Lech Szaraniec

ISBN   978-83-8183-141-3
Wymiary  175 x 250 mm
Liczba stron 162
Rok wydania

2022

Od Autora

Z dziejów miasta

Pierwsze powstanie śląskie

Drugie powstanie śląskie w powiecie katowickim

Trzecie powstanie śląskie w powiecie katowickim

Plebiscyt na Górnym Śląsku

Kościoły Katowic II połowy XX wieku

Cmentarze Katowic

Cmentarze dzielnic Katowic

Koszutka – Wełnowiec

Wełnowiec i Józefowiec

Miasto Szopienice

Urzędy, szkoły, instytucje nauki i kultury

Królewskie i cesarskie urzędy w Katowicach

Szkoła w Starych Panewnikach

Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku

Towarzystwo Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego

Zasłużeni dla miasta

Waleska Domes-Winckler

Karl Pokorny

Wojciech Korfanty

Maria Goeppert-Mayer

bp Adrian Włodarski

abp Józef Feliks Gawlina

ks. prałat dr Jerzy Pawlik

bp Tadeusz Szurman

Księża rodem z Załęża

Erwin Sówka

Andrzej Urbanowicz

Zenon Moskwa

Witold Pałka

Jan Józef Bógdoł

Jerzy Moskal

Jerzy Przybył

Bernard Krawczyk

Jurand Jarecki

Józef Ligęza

Wybrana literatura

Nota o autorze