Wędrówki Humanisty

69,00 zł
0

Prace dedykowane profesorowi Tadeuszowi Miczce

 

Profesor Miczka nie lubi jubileuszów. A jednak pierwotny zamysł tego tomu powstał w związku z jubileuszem 70. urodzin Profesora. Złożyły się na niego teksty podarowane Profesorowi przez jego wieloletnich przyjaciół, współpracowników i uczniów. Nie jest to jednak tylko specyficzny dla środowiska naukowego (na swój sposób mało funkcjonalny) prezent urodzinowy – nie jest to bowiem jedynie księga jubileuszowa. Naszym zamiarem było stworzenie monografii naukowej, która ukazywałaby istotne i aktualne aspekty współczesnej egzystencji człowieka. To jednocześnie drogi i ścieżki poszukiwań badawczych członków różnych środowisk intelektualnych, których szlaki przecinały się z drogami Profesora w ciągu wielu lat intensywnej pracy naukowej. Tworzą one naszym zdaniem pewną logiczną całość, mozaikowy obraz uzupełniających się ujęć i perspektyw, obejmujących kulturę, komunikację i media – od literatury, przez teatr, film, po najnowsze technologie. Teksty te wchodzą ze sobą w dialog, ukazując różne obszary i problemy, ważne dla współczesnego człowieka. Znaleźć tu można zarówno tematy lokalne, jak i uniwersalne; mikro- i makronarracje; skoncentrowane na odkrywaniu przeszłości, jak i odważnie wybiegające w przyszłość; ukazujące kulturę w detalu i zbliżeniu oraz próbujące kreślić szerokie panoramy, a może nawet tworzyć monumentalne master-shoty.

 

[Ze Wstępu]

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kategoria:

Autor: pod redakcją Anny Maj, Ilony Copik przy współpracy Justyny Kucharskiej

ISBN   978-83-8183-145-1
Wymiary  200 x 280 mm
Liczba stron  586
Rok wydania  2022

Szlaki, drogi, ścieżki

 

Słowo wstępne

I niych tak bydzie dalij

 

Alicja Helman

Rozterki Artysty. Tonio Kröger – opowiadanie Tomasza Manna i film Rolfa Thiele

 

I. Filmy i ich konteksty

Joanna Aleksandrowicz

Andaluzyjska mozaika.Plastyczne cytaty w Śnieżce (Blancanieves, 2012) Pabla Bergera

Barbara Kita

Złudzenie (trans)kulturoznawcy. Wschód i Zachód w filmie „Bojaźń i drżenie”

Alaina Corneau

Andrzej Gwóźdź

Kino wschodnich Niemiec wobec kultur (nie)pamięci migracyjnej po 1945 roku w NRD

Ilona Copik

Dom „z odzysku” czy locus horridus? Ziemie Zachodnie w polskim kinie w okresie PRL-u

Anna Ślósarz

Rekategoryzacja śladów pamięciowych: Pianista

Magdalena Kempna-Pieniążek

Fakt i ekstaza. Filmy dokumentalne o Wernerze Herzogu

Justyna Hanna Budzik

(Po-)twarz Innego. Kinempatia w filmach Pomiędzy słowami Urszuli Antoniak i Fuga Agnieszki Smoczyńskiej

Bogdan Moczko

Niech przemoc będzie z wami. Filmowe adaptacje prozy Johna Fowlesa

 

II. Kultura literacka

Stefan Zabierowski

Bohater Conradowski z Liceum Mickiewicza

Marek Pacukiewicz

Opóźnione objawienie: pomiędzy Jądrem ciemności a Czasem apokalipsy

Małgorzata Krakowiak

O specyfice (i „podatności na zdradę”) międzywojennego katastrofizmu.

Wizje – diagnozy – przestrogi

Tomasz Gruszczyk

Doświadczyć końca – stać się sobą. Kilka uwag na marginesie Księgozbioru przemytników Jerzego Stempowskiego

Beata Gontarz

Dziennik jako ślad „etyki autentyczności”. Na przykładzie Dziennika

Jana Józefa Szczepańskiego

Aleksandra Dębska-Kossakowska

O filmach w Dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

III. Historie i miejsca

Tadeusz Aleksandrowicz

Kultura antyczna i jej recepcja w katowickich badaniach naukowych

Magdalena Mikrut-Majeranek

Taneczna (r)ewolucja w województwie śląskim w latach 1989–2019

Marek Lyszczyna

Produttori i producenci – porównanie systemów produkcji filmowej we Włoszech i w Polsce w latach 1945–1970

Barbara Głyda

Wenecja – miasto, które umiera

 

IV. Filozofia mediów

Lech W. Zacher

Podejścia do analizy rozwoju e-społeczeństwa

Kazimierz Krzysztofek

Społeczeństwo w epoce cyfrowej: informacjonizm i sieciowość

Urszula Żydek-Bednarczuk

Nadawca i odbiorca w komunikacji klasycznej i cyberprzestrzeni – tendencje i zmiany

Andrzej Kiepas

Człowiek-technika w perspektywie społeczeństwa postcyfrowego

Krzysztof T. Wieczorek

Sztuczna inteligencja: problem sprawstwa

Anna Maj

O ewolucji robotów: mimesis w projektowaniu interakcji człowiek-maszyna (od starożytnych automatów do robo creatora)

 

V. Dyskursy medialne

Marek Sokołowski

Język w przestrzeni politycznej. Rytualny chaos czy przemyślana retoryka?

W poszukiwaniu istoty socjolingwistyki

Maria Popczyk

Ciało i obraz

Piotr Zawojski

„Decydujący moment” versus „uciekające obrazy”. O teoretycznych i filozoficznych refleksjach Henri Cartiera-Bressona na temat fotografii . 451

Beata Popczyk-Szczęsna

Pod presją – spektakl intermedialny jako wiwisekcja kobiecej podmiotowości.

Studium przypadku

Ewa Wąchocka

W pułapce języka afektu

Alina Sordyl

Od doświadczenia radości do perwersji symulakrum

Barbara Wolek-Kocur

Cielesność i nagość w social media. Naśladownictwo i tabu. Case study

Barbara Orzeł

Zmierzch appleizacji designu (?) Strategie projektowania interfejsów nowych mediów

Monika Wojtas-Tarnowska

Grając w kulturę, zrozumieć grę w nauce…

Katarzyna Krzan

Posłowie

Biogram

Publikacje naukowe prof. zw. dr. hab. Tadeusza Miczki (1978–2021)

Noty biograficzne